Bransch och segmentlösningar

Hiab har lösningarna för just din bransch

Avfall och återvinning

HIAB utvecklar speciella styckegodskranar och -lösningar för den växande avfalls- och återvinningsbranschen, där kommuner och lokala myndigheter behöver hantera insamling och skrotning av material med större effektivitet. HIAB-styckegodskranarna får ständigt nya tekniska lösningar som hjälper operatörerna att utföra arbetet på ett säkrare och effektivare sätt, med funktioner som gör hanteringen av utrustningen enklare och mer lämpad för stads- och storstadsområden.

Ett växande intresse för miljöfrågor och de begränsningar som finns i stadsmiljö är ytterligare områden där stora framsteg har gjorts. Upptäck mer om de många smarta tekniska lösningar som finns.

Upptäck HIAB S-HiPro 230W

Byggarbete

Byggsektorn är en av de mest mångskiftande och komplexa branscher som finns. För att uppfylla alla förväntningar och behov som finns i denna sektor erbjuder HIAB ett stort utbud av produkter som har tagits fram med detta i åtanke.

Utbudet av kranar för tunga och supertunga lyft passar perfekt för denna tuffa och slitsamma bransch, samtidigt som man med HIAB får den precision och de mjuka rörelser som alla kranförare önskar.

Discover HIAB X-HiPro 1058

Byggarbete och logistik: Tegelstenar och block

Lastning och lossning nära lastbilen, kontinuerliga cykler och repetitiva arbeten är det som kännetecknar denna typ av verksamhet, vilket innebär stora påfrestningar på kranarna. För att kompensera för denna typiska användning har HIAB inkluderat många tekniska lösningar som ser till att kranen inte skadas och som ger dig många års användning med låga totala driftkostnader.

Ett urval av modeller gör denna verksamhet kostnadseffektiv och utrustningen är byggd för att hålla länge och tåla den dagliga driften.

Byggarbete: Hantering av gipsskivor

HIAB har utvecklat en serie styckegodskranar som är speciellt avsedda för att hantera material som gipsskivor. K-kran-modellerna har en längre lyftarm, vilket bidrar till att minska behovet av ytterligare utskjut, samtidigt som den kan leverera till de högsta våningarna på alla byggarbetsplatser.

K-kran-modeller finns i en mängd olika lyftkapaciteter. Upptäck mer.

Byggarbete: Tunga laster av material

Att lasta utrustning som luftkonditioneringssystem, kompressorer, rörledningar och många andra föremål är något som ofta sker på alla byggarbetsplatser och där precision och hastighet kan vara avgörande. Tekniken som har utvecklats av HIAB är avsedd att göra livet lättare för kranförarna och hjälpa dem via marknadsledande innovativa funktioner.

Byggarbete: Takläggning

Utökad räckvidd och möjlighet att nå över byggnadens högsta delar är viktiga egenskaper för alla jobb i samband med byggande och underhåll av tak. Stora kranar passar perfekt när man är ute efter räckvidden, men de kan även lyfta material och andra föremål som behövs till de högsta delarna av byggnader eller mindre hus.

Utskjuten på armen eller användning av särskilda tillbehör som personkorgar har visat sig ha en stor betydelse för detta vanliga användningsområde inom byggbranschen.

Logistik

Över hela världen kräver förflyttning och hantering av material tillförlitliga och smarta lösningar och HIAB:s kranar passar perfekt för en lång rad olika behov. Från uthyrningsföretag inom lyftbranschen till logistikföretag som behöver hjälp att leverera material, finns vi där med en lösning för dig.

Den ständiga lastningen och lossningen av material nära lastbilen och på arbetsplatsen kräver tillförlitliga kranar i mindre storlek.

HIAB är den perfekta partnern för stora aktörer som är ute efter optimerad maskinpark och anpassad service som håller drifttiden uppe, så att denna krävande verksamhet ständigt kan hållas igång.

  • Materialleverans
  • Uthyrningsföretag
  • Containerhantering

Kommuner och offentlig sektor

Skötseln av offentliga utrymmen och objekt kräver små till medelstora kranar som gör det möjligt för lokala myndigheter och kommuner att ta hand om offentliga parker med tillhörande trädgårdsförvaltning samt sköta mindre förflyttningar, utplaceringar och underhåll av monument och minnesstenar. Detta är bara några av de många arbeten i vardagen som påverkar förvaltningen av städer och samhällen runt om i världen.

Tillbehör som skopor och vinschar är särskilt användbara för den här typen av användningsområden.

Olja och gas

Hög hållbarhet och extrem tillförlitlighet är avgörande faktorer för den här sektorn och HIAB:s kranar är konstruerade för att klara branschens krävande arbetsförhållanden – oavsett om det handlar om att hjälpa till att placera ut och bygga olje- och gasledningar och stationer eller helt enkelt att utföra serviceuppdrag.

Branschspecifika lösningar: Vi hjälper företag att växa

HIAB och EFFER hjälper kunder med särskilda behov och krav – det kan handla om växande företag och i de mest krävande sektorerna.

Nyckeln till framgång är det ”lösningsorienterade” tänkesättet inom våra företag, där tillit, diskretion och tekniskt kunnande kan tillgodose just dina speciella utmaningar och affärsmodeller.

  • Försvar
  • Modeller för marint bruk
  • Hantering av vindkraftverk
  • Stöd för gruvdrift
  • Järnväg och järnvägsspår

EFFER klarar riktigt utmanande användningsområden

EFFER-styckegodskranarna är kända för att klara de mest utmanande lyftbehoven för normala och speciella tillämpningar för industrin, med unika lösningar inom alla kranstorlekar ända upp till kranarna som klarar tunga och supertunga lyft.