Hiab General Terms and Conditions

Hiabs allmänna villkor

Alla köp från Hiab omfattas av de allmänna villkor (”Villkoren”) som gäller i kundens land enligt listan nedan. Allmänna försäljningsvillkor gäller alla leveranser av utrustning, produkter och andra varor och/eller tjänster som Hiab tillhandahåller till kunden, om inget annat har avtalats skriftligen. Villkor för Hiabs webbshop gäller specifikt köp som görs i Hiabs webbshop. Villkoren får endast ersättas eller ändras genom separat skriftligt avtal som ingås och verkställs av parterna.

Om Hiab och kunden har ingått ett skriftligt distributions- eller tjänsteavtal eller ett annat avtal som specifikt omfattar köp och försäljning av samma utrustning, produkter och/eller andra varor och/eller tillhandahållande av tjänster som kunden köper av Hiab ska detta avtal gälla.

Hiab förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller uppdatera Villkoren utan föregående meddelande.

Observera att du måste vara en juridisk person för att kunna handla i Hiabs webbshop och att du kan behöva registrera dig och skapa ett konto. Produkter som köps av Hiab är inte avsedda för privat bruk eller konsumentbruk och beställningar från privatpersoner godtas inte.

Välj tillämpliga villkor nedan utifrån kundens land. Om du är en kund som handlar direkt från Hiab AB, Z-Lyften Produktion AB (”ZEPRO”) eller Cargotec Sweden AB och har säte utanför Sverige, se gällande villkor under ”Kunder utanför Sverige som handlar direkt från Hiab AB/Z-Lyften Produktion AB (”ZEPRO”)/Cargotec Sweden AB” längst ner på sidan.

Australia and Customers buying from Hiab Australia (Cargotec Australia Pty Ltd.)

UK, Northern-Ireland, Isle of Man and Ireland and Customers buying from Hiab Limited

USA and Customers buying from Hiab USA Inc. or Waltco Canada (Waltco Lift Inc.)

Customers outside Sweden buying direct from Hiab AB / Z-Lyften Produktion AB (“ZEPRO”) / Cargotec Sweden AB