Juridisk information

Genom att besöka webbsidorna för Cargotec Corporations affärsområde Hiab (hädanefter kallat "Hiab") på www.hiab.com, eller någon annan av de underliggande webbsidorna (hädanefter kallad "webbplats") accepterar du följande villkor. Du bör inte besöka denna webbplats om du inte godkänner samtliga nedanstående villkor.

Begränsad licens
Hiab ger enligt dessa villkor och alla tillämpliga lokala lagar och förordningar en icke exklusiv, icke överförbar personlig och begränsad rätt att besöka, använda och visa denna webbplats och dess material för personlig användning. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till webbplatsen och dess material och lyder under följande begränsningar: (i) På alla kopior av webbplatsen och dess material måste alla Hiabs copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar. (ii) Webbplatsen och dess material får inte modifieras, distribueras, överföras eller lagras på något sätt, eller reproduceras, visas offentligt, utföras eller på annat sätt användas för något offentligt eller kommersiellt syfte utom det som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

Copyright
Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat enligt reglerna om copyright © Cargotec Corporation 2014. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges här förbehålles.

Varumärken
Varumärket "Hiab" och alla andra varumärken tillhörande Hiab eller dess dotterbolag, samt produktnamn, logotyper, handelssymboler, handelsnamn, slogans - oavsett om de är registrerade eller inte - och tjänster tillhör Cargotec Corporation. Tillgång till denna webbplats ska inte anses som medgivande, implicit eller genom estoppel eller på annat sätt, av licens eller rättighet att använda märken som finns på webbplatsen utan skriftlig tillåtelse från Hiab.

Modifiering av webbplatsen
Hiab förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera webbplatsen eller neka tillgång till den när som helst utan föregående meddelande.

Friskrivningsklausul
Innehållet i denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgång. Användning av information, verktyg och tjänster på denna webbplats ska ske på användarens eget ansvar och Hiab ger inga framställanden eller garantier om korrekthet eller funktionalitet hos sådan information, sådana verktyg eller tjänster. Inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller implicita, förutom vad som krävs enligt lag, ges gällande tillgång, korrekthet, tillförlitlighet eller innehåll på webbplatsen.

Ansvarsbegränsning
Förutom vad som krävs enligt gällande lag tar Hiab inget ansvar för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller påföljande skador, förlust av vinst, eller verksamhetsstörningar som uppstår av användning eller oförmåga att använda denna tjänst, även om Hiab har meddelats som sådana skador. Hiab tar inte ansvar för några fel, förseningar eller brister på denna webbplats och har inget ansvar att meddela användarna när informationen har uppdaterats. Hiab tar inte ansvar för någon förlust eller skada som orsakas av att användaren förlitar sig på data eller tjänster på denna webbplats eller data som användaren har inlämnat på denna webbplats.

Länkar
Hiab tar inget ansvar och gör inga framställanden eller garantier av något slag om material som skapats eller publicerats av tredje part som denna webbplats tillhandahåller länkar till.

Inlämnad information
Hiabs Integritetspolicy informerar om hur Hiab hanterar och använder eventuella personuppgifter som användaren lämnar vid besök på webbsidan. För all annan information eller annat innehåll som sänds via webbplatsen gäller följande villkor:

Genom att skicka information eller material (såsom feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag idéer, planer, beställningar, förfrågningar eller liknande) till Hiab, till exempel via e-post eller via denna webbplats medger du att: (i) materialet inte innehåller något som är olagligt, smädligt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, grovt, trakasserande eller hotande eller på annat sätt opassande att publicera. (ii) du vidtar rimliga åtgärder för att skanna och ta bort eventuella virus eller andra skadliga eller destruktiva element innan du laddar upp material. (iii) du äger materialet eller har obegränsad rättighet att överlämna det till oss, och att Hiab får publicera materialet och/eller inlemma det eller eventuella koncept som beskrivs i det i våra produkter utan kompensation, restriktioner av användningen, ansvar eller skadeståndsskyldighet. (iv) du håller oss skadeslösa om någon part vidtar rättsliga åtgärder mot oss i relation till det material du överlämnar.

Copyright © Cargotec Corporation 2014