Egenskaper och funktioner

Image

Ditt företag förtjänar bästa möjliga hjälp och stöd och det är viktigt att du kan ägna din tid åt kunderna och deras behov, inte förlora tid på hanteringen av utrustningen eller tillhörande frågor. Vi på HIAB har som mål att förbättra varje steg i ägandet och användningen av våra styckegodskranar. Teknik och innovation är bland de viktigaste faktorerna som bidrar till att ge dig den där extra konkurrensfördelen jämfört med vad som finns på marknaden i övrigt.

Det är inte en enstaka produkt eller funktion som avgör, det är vår 360° helhetssyn när vi utvecklar våra lösningar.

Gör jobben som andra inte klarar

ligg steget före konkurrenterna

Image

För att kunna arbeta i storstadsområden på natten eller under tidiga morgnar krävs användning av utrustning som klarar mycket stränga förorenings- och utsläppsnivåer, förutom att de måste respektera godkänd bullernivå.

HIAB:s sortiment fokuserar allt mer på nästa generations eldrivna enheter. Det här är ett prioriterat område eftersom vi förutser nya regler och krav från lokala myndigheter i syfte att klara strängare standarder i fråga om utsläpp och bullernivåer. Genom att investera i forskning och nya tekniker hjälper vi våra kunder att ligga steget före.

Bland HIAB:s lösningar finns redan några intressanta produkter som uppfyller dessa behov, som CYCLONE-tanken, ePTO och eRoller Crane.

CYCLONE-tanken: TÄNK PÅ MILJÖN SAMTIDIGT DU SPARAR PENGAR

Att investera i en CYCLONE-tank är ett smidigt och direkt sätt att spara pengar, tänka på miljön och få ut mer av din verksamhet. Genom denna avancerade innovation tar vi en så pass enkel komponent som en oljetank in i framtiden.
Image

Minska dina driftskostnader

Det effektiva CYCLONE-tanksystemet behöver inte lika mycket olja och det innebär att du sparar på oljekostnaderna under kranens hela livslängd.

Väldigt enkelt, men en bra besparing för ditt företag.

Image

Plats för mer nyttolast

Eftersom CYCLONE-tanken, tack vare den höga prestandan, kräver mindre utrymme blir det mer ledig plats på lastbilen och det lägre oljebehovet gör att mer vikt kan användas för nyttolast.

Ditt företag ska satsa på det som verkligen betyder något.

Image

ePTO

Arbeta i tystnad, helt utan utsläpp

ePTO står för Electric Power Take Off, en elhydraulisk kraftkälla för kranar. Den är monterad parallellt med det traditionella motordrivna systemet, vilket gör att operatören kan arbeta med lastbilsmotorn avstängd och ändå utföra samma jobb som vanligt. ePTO innebär flera fördelar, både miljömässigt och ekonomiskt. Till exempel 60–70 % lägre energiförbrukning, 70 % lägre driftskostnader och 30 % lägre ljudnivå.

Image

eRoller Crane

Den nya, tysta kranen

Kranfotens eldrivna enhet gör att kranen tyst kan förflytta sig längs lastytan, vilket gör att kranen hamnar närmare där den behövs för lastning och lyft. Möjligheten att arbeta inom stadens bullergränser och utsläppsfri drift gör denna kran till en miljövänlig produkt och öppnar dörren för jobb där traditionella lösningar inte är möjliga.

Arbeta effektivt

minska företagets driftskostnader

HIAB ser som sitt uppdrag att öka och optimera effektiviteten under samtliga cykler i ditt arbete. Tekniska innovationer är nödvändiga för att göra arbetslivet enklare och mer effektivt och av den anledningen erbjuder vi ett stort utbud av styckegodskranar som matchar eller överträffar kraven i ditt dagliga arbete.

Det är så vi håller igång ditt företag och hjälper det att prestera på bästa möjliga sätt.

Image

FÅ BÄSTA RESULTAT FRÅN FÖRARE MED OLIKA KUNSKAPSNIVÅER

Vi på HIAB vet att det tar tid att utbilda och lära upp förare och många gånger kan företagen sedan inte behålla dem under någon längre tid. Det är där tekniken kommer in. Möjligheten att manövrera kranen via de avancerade styrsystemen gör att kunderna alltid kan hantera sin utrustning på bästa sätt, oavsett om operatören är mycket erfaren eller en nyanställd som snabbt behöver komma igång med jobbet. Bland de många systemen vi har finns CTC, Crane Tip Control, som underlättar de mest komplexa arbetsuppgifterna.

CTC hjälper till att föra lasten i rätt riktning medan intelligensen i styrsystemet hjälper till att tolka spakrörelserna så att det inte behövs så många manövreringar, vilket gör att lasten hamnar där den ska. De komplexa spakmanövreringarna som kan utföras av mer erfarna förare utförs i stället av systemet för de förare som behöver mer stöd.

CTC: Crane Tip Control

Getting the best results from every skill level of driver

HIAB is aware that being able to train drivers takes time, and many times companies can't retain them over time. Technology provides a solution. The possibility to manage the crane through the advanced control systems enable efficient resource management for both experienced operators and new employees that needs to be operative without losing too much time. Among the many systems available is the CTC, Crane Tip Control, which facilitates the most complex works.

Undvik skador, undvik onödiga kostnader

När man arbetar hårt på en arbetsplats – och försöker få saker gjorda snabbt åt kunden – händer det dessvärre ofta att man begår misstag. HIAB:s teknologi och många smarta lösningar hjälper till att minska de mänskliga felen, kompensera för misstag och undvika skador.

Till exempel finns systemen Rapid Lock System och Semi Automatic Motion (SAM) som tillval för de mer avancerade modellerna.

Image

Det mest avancerade sättet att jobba: Semi Automatic Motion [SAM]

Med SAM sätter HIAB en ny standard för vad intelligenta automationssystem kan åstadkomma i fråga om säkerhet, effektivitet och snabbhet – vilket hjälper ditt företag i varje led av arbetet.

RLS: Rapid Lock System

Boost productivity, guarantee safety

The flexible HIAB Rapid Lock System (RLS) makes it faster and easier to exchange different crane attachments. The operator simply maneuvers the crane arm into the chosen accessory, where HIAB’s advanced electrohydraulic locking function ensures quick, secure coupling. 

In addition to boosting productivity, RLS improves safety as there is no need for the operator to climb the vehicle and manually secure the attachment. 

FÅ SAKER GJORDA SNABBARE

Repetitiva åtgärder kan automatiseras och utföras snabbare med hjälp av tekniska lösningar, vilket samtidigt minskar stressen på operatörsnivå. Systemet Semi Automatic Folding (SAF), som finns som tillval för HiDuo- och HiPro-kranar, låter dig genom några få spakmanövreringar på fjärrstyrningsenheten fälla upp och fälla ihop kranen till önskat läge i ett snabbare tempo än om du skulle göra manövreringen manuellt. Samtidigt minskar risken för skador eller misstag.

HÅLLA VERKSAMHETEN IGÅNG, HELA TIDEN

HIAB är synonymt med ”drifttid” och vi ser det som vårt uppdrag att leverera produkter som fungerar under lång tid och styrsystem som är gjorda för att skydda dem. Load Stability System-Vertical (LSS-V) är ett tydligt exempel på hur en minskning av påfrestningarna på kranens konstruktion gör att kranen kan fungera under lång tid, och genom att minska risken för skador på arbetsplatsen eller den dyrbara lasten minskas de negativa effekterna av ett driftstopp. Ett effektivt och snabbt servicenätverk ger dig dessutom det stöd du behöver i det ögonblick då åtgärder behöver vidtas, så att du på snabbast möjligt sätt kommer igång med arbetet igen.

SAF: Semi Automatic Folding

Getting things done faster 

Repetitive actions can be automated and made faster through the use of technology while reducing stress at the operator level.

The Semi-Automatic Folding [SAF], option available for the HiDuo and HiPro controlled cranes, with a touch of a few levers from the remote control, helps open and close the crane to its desired position at a faster pace than having to do all the operation manually, also reducing the risk of damages or accidentally not doing it well.

LSS-V: Load Stability System

Keeping your business running, all the time 

HIAB is synonymous with "uptime" and our commitment is to deliver durable products and protective control systems.

The Load Stability System-Vertical [LSS-V] is a clear example of how reducing the stress on the structure of the crane ensures longevity and minimizes damage risks to the working site or the load, thereby reducing downtime's negative impacts. An efficient and prompt Service network gives you the needed support when is required an intervention, getting you back to work in the fastest way possible.

Säkerhet

ett löfte till dig och ett löfte till ditt företag

Lägre drift- och personalkostnader

Att använda en säker utrustning innebär massor av olika fördelar, många fler än dem man kanske direkt förknippar med säkerhet.

Produkter som kan användas av operatörer med olika erfarenhets- och kunskapsnivå kommer väl till pass när personal kommer och går, eller när man måste utföra ett jobb under tidspress.

Image
Image

Säkerhet: SAF

Semi Automatic Folding (SAF) underlättar parkering av kranen genom att styrsystemet ser till att kranens delar inte kan råka slå emot lastbilen.

Image

Säkerhet: CTC

Crane Tip Control (CTC) hjälper förarna genom att minska antalet manövreringar som de behöver utföra på fjärrstyrningsenhetens spakar. Detta ökar säkerheten vid lasthanteringen samtidigt som kranens rörelser blir mjukare och mer smidiga.

Image

Säkerhet: OPS

Operator Protection System (OPS) gör det möjligt att definiera ett område som kranen inte får komma in i, så att operatören kan arbeta i fullständig säkerhet.

Image

Säkerhet: BDA

Boom Deployment Assistant (BDA) övervakar armens vinkel och position i samband med utfällning/ihopfällning, vilket förhindrar att operatören gör någon rörelse som kan skada kranen.

Image

En säkerhetsnivå för varje kundbehov

Bakom utformningen av var och en av våra kranmodeller finns den vägledande principen att vi ska leverera en säker produkt och att vi ska erbjuda ett brett utbud av produkter, från sådana som uppfyller de enklaste behoven och ända upp till de mest avancerade produkterna.

Utbudet av olika styrsystem gör att alla kunder får tillgång till just de säkerhetsfunktioner som de behöver för sin verksamhet och sin marknad. Från de mest avancerade HiPro-modellerna, via de lite enklare HiDuo- och Duo-modellerna som uppfyller CE-regelverket och hela vägen till de mer kostnadseffektiva och lätthanterliga CLX- och CL-versionerna.

Upptäck HIAB styrsystem

Hiab finns här för dig i en tid av digitalisering och databaserade beslut


hjälper dig att skapa din framtid, redan i dag

Den senaste tekniken inom uppkopplade tjänster har blivit mycket viktig i dag och att kunna hantera din utrustning på avstånd, samtidigt som du får tillgång till alla data du behöver, är nyckeln till att maximera ditt företags tillväxtpotential med fakta i stället för gissningar. Hiab-koncernen driver utvecklingsprojekt och samarbetar med sina kunder för att skapa nästa generations tjänster inriktade på den digitala världen. Upptäck vilka gränslösa möjligheter som väntar.

Upptäck digitala lösningar