Intelligenta lösningar för smartare verksamhet

Ta ditt företag in i framtiden, redan i dag

Hiabs digitala lösningar ligger i framkant i fråga om digitalisering och uppkopplingsmöjligheter. De senaste digitala verktygen och den nyaste tekniken skapar säkrare och mer produktiva arbetsförhållanden för operatörerna och en säkrare miljö runt våra produkter. Databaserad övervakning hjälper till att förbättra ekonomin, produktiviteten och säkerheten för enskilda maskiner, maskinparker och företag som helhet.

Genom att integrera innovativ teknik kommer Hiabs utrustning ständigt att prestera på topp och med högsta säkerhetsnivå, så att driftstoppen reduceras till ett minimum. Hiabs digitala lösningar gör all utrustning och all verksamhet säkrare, produktivare och mer hållbar.

Med fokus på en smartare och hållbar framtid

Syftet med Hiabs digitala lösningar är att skapa en mer hållbar framtid – för enskilda människor, för näringslivet och för samhället i stort.

Upptäck mer

HiConnect

HiConnect är Hiabs branschledande internetuppkopplade lösning för hantering av maskinparker. Den samlar in data från den uppkopplade Hiab-utrustningen och presenterar data och viktig information digitalt. Den driftsansvarige för en maskinpark kan övervaka informationen dagligen och få regelbundna meddelande om användning och stilleståndstid för att optimera prestandan och förutse och planera serviceåtgärder.

Upptäck mer

HiVision

HiVision är Hiabs ICV-plattform (Industrial Computer Vision) och utgångspunkten för halvautonom och autonom fjärrstyrning.

Hiab har tagit tekniken till nya höjder med en revolutionerande kamerabaserad lösning som gör styrningen och hanteringen mycket säkrare, lättare och bekvämare. Med manövrering av allt från kranar till lastväxlare håller HiVision på att förvandla branschens arbetsmetoder och effektivitet.

Upptäck mer