HiVision: ett lyft för framtiden inom skogshantering

Image

Få en tydlig bild med HiVision

Att arbeta med skogskranar är ofta ett isolerat och slitsamt arbete som utförs i utmanande temperaturer och i tuffa miljöer. Hiabs HiVision™-system förändrar arbetsförhållandena och produktiviteten med hjälp av VR-teknik, VR-glasögon och externa kameror. Du får effektiva timmerlyft med perfekt precision varje gång – allt manövreras inifrån hyttens säkerhet och komfort.

HiVision-tekniken ger operatören full kontroll, samtidigt som produktiviteten, säkerheten och kostnadseffektiviteten ökar. När du investerar i HiVision behöver du ingen kranhytt längst bak på lastbilen, viket ökar nyttolasten för varje jobb.

Ta din timmertransport in i framtiden med helt nya HiVision 2.0 och få nya möjligheter med digitala lösningar som hjälper dig att ligga steget framför konkurrenterna.

Investera i en smartare framtid

HiVision tar skogs- och timmertransportindustrin in i framtiden. Få ditt företag att sticka ut och ge dina kranförare nya och effektiva arbetsmetoder.

Image

Kamerateknik med fullt synfält

HiVision™ är den första helt digitaliserade lösningen som ger 270 graders sikt horisontellt och 130 graders sikt vertikalt med hjälp av externa kameror som är monterade på utrustningens kaross.

Image

Överlägsen säkerhet, inifrån och ut

VR-tekniken har koll på de yttre arbetsförhållandena så att operatören tryggt kan stanna i lastbilshytten. När ”målet” för arbetet har identifierats kan operatören styra kranen med hjälp av elektroniska styrspakar som sitter monterade på vardera armstödet till lastbilens passagerarsäte.

Image

Förbättrad produktivitet och komfort

En spännande, digital karriär inom skogsbruk och timmerhantering är redan i dag en möjlighet. Operatörerna sitter trygga i lastbilshytten och kan snabbt flytta runt kranen på arbetsplatsen utan att behöva ta sig till och från en kranhytt. Tack vare HiVision behöver operatörer inte längre sitta i en tuff miljö under långa arbetspass och eftersom bara lastbilshytten behövs minskar den totala fordonsvikten samtidigt som nyttolasten ökar.

Image

Precisionsstyrning

En elektrisk styrspak sitter monterad på vardera armstödet till lastbilens passagerarsäte. Vid drift skickas signaler från styrspakarna till HiVision-styrsystemet som i sin tur styr kranens hydraulventiler och flera viktiga säkerhetsfunktioner. Precisionsstyrningen via styrspaken gör att stockar och timmer förflyttas snabbt och smidigt på fordonet för transport.

För befintliga eller nya kranar

Oavsett om du köper ny utrustning eller har en befintlig Hiab-skogskran är HiVision en mycket lönsam digital investering. Ett stort antal av Hiabs skogskranar kan användas med HiVision-systemet.

Kranmodeller med S-arm för HiVision

Kranmodeller med Z-arm för HiVision

Därför väljer kunderna Hiab HiVision för sina skogskranar

Kunder från hela världen investerar i HiVision™. Läs hur HiVision medför stora fördelar för deras verksamheter och slutkunder.

Mr Kinichi Suzuki, vd för America Ya Company i Japan
Investeringen i HiVision motiverades av att han ville förbättra komforten och säkerheten för sina operatörer. Arbete under farliga förhållanden har länge varit en utmaning för företaget, men tack vare HiVision har hans operatörer det numera säkert och bekvämt inne i lastbilshytten.
Mattias Johansson vid Kjell & Aste Åkeri i Sverige
Mattias Johansson från det svenska företaget Kjell & Aste Åkeri investerade i en LOGLIFT 125Z HiVision™-kran för ökad säkerhet och komfort i fråga om arbetsmiljön.
Maik Ungefroren vid Maik Ungefroren Transport und Baustoffe i Tyskland
För Maik Ungefroren från företaget Maik Ungefroren Transport und Baustoffe i Tyskland var investeringen i en LOGLIFT 118S HiVision™-kran ett steg i arbetet för att förbereda företaget för framtiden.
Tadashi Hatakeyama vid Furusato Mokuzai Logistics i Japan
Tadashi Hatakeyama från Furusato Mokuzai Logistics i Japan ser den säkra och bekväma arbetsmiljön som den största fördelen med HiVision™. HiVision hjälper också till att attrahera nya medarbetare till hans företag.