Hiab General Terms and Conditions

Ogólne warunki i zasady firmy Hiab

Wszystkie zamówienia od Hiab podlegają obowiązującym Ogólnym warunkom i zasadom („Warunki”) w zależności od kraju klienta, zgodnie z poniższą listą. Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich dostaw sprzętu, produktów i innych towarów i/lub świadczenia usług przez Hiab na rzecz klienta, chyba że na piśmie uzgodniono inaczej. Regulamin sklepu internetowego Hiab ma zastosowanie w szczególności do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym Hiab. Warunki mogą zostać zastąpione lub zmienione wyłącznie w drodze odrębnej pisemnej umowy zawartej i podpisanej przez strony.

W przypadku, gdy Hiab i klient zawarli pisemną umowę dotyczącą dystrybucji, świadczenia usług lub inną umowę obejmującą sprzedaż i zakup tego samego sprzętu, produktów i/lub innych towarów i/lub świadczenia usług nabytych przez klienta od Hiab, wówczas taka umowa będzie miała zastosowanie.

Firma Hiab zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uzupełnienia Warunków według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Należy pamiętać, że aby dokonywać zakupów w sklepie internetowym Hiab, użytkownik musi być osobą prawną i mogą obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji i utworzenia konta. Produkty zakupione w firmie Hiab nie są przeznaczone do użytku osobistego ani konsumenckiego, a zamówienia od konsumentów nie są przyjmowane.

Poniżej należy wybrać odpowiedni zakres Warunków w zależności od kraju klienta. Jeśli jesteś klientem kupującym bezpośrednio od Hiab AB, Z-Lyften Produktion AB („ZEPRO”) lub Cargotec Sweden AB i znajdujesz się poza Szwecją, zapoznaj się z odpowiednimi Warunkami w sekcji „Klienci spoza Szwecji kupujący bezpośrednio od Hiab AB / Z-Lyften Produktion AB („ZEPRO”) / Cargotec Sweden AB” w dolnej części strony.

Australia and Customers buying from Hiab Australia (Cargotec Australia Pty Ltd.)

UK, Northern-Ireland, Isle of Man and Ireland and Customers buying from Hiab Limited

USA and Customers buying from Hiab USA Inc. or Waltco Canada (Waltco Lift Inc.)

Customers outside Sweden buying direct from Hiab AB / Z-Lyften Produktion AB (“ZEPRO”) / Cargotec Sweden AB