ProCare dla EFFER

Image
Image

W trosce o Twoją inwestycję

Żuraw przeładunkowy EFFER jest kluczowym ogniwem w Twojej działalności związanej z przenoszeniem ciężkich ładunków. Dzięki Hiab ProcareTM dla EFFER Twoja niezawodność nigdy nie zostanie zakwestionowana. Podobnie jak Twoi klienci polegają na Tobie, tak i Ty możesz polegać na firmie Hiab, która wspiera Twój biznes, budując solidną reputację i zyski.

Konserwacja zapobiegawcza to najlepszy sposób na zapewnienie optymalnej wydajności sprzętu i uniknięcie niepotrzebnych wydatków. Pozbądź się problemów z planowaniem serwisowania dla Twojego sprzętu i skoncentruj się na tym, co Twoja firma robi najlepiej. Usługa ProCareTM Essential dla EFFER obejmuje zalecaną coroczną konserwację zapewniającą wydajność pracy i spokój ducha.

W jaki sposób ProCare pomoże mojej firmie i zwiększy jej rentowność?

Niezawodność jest kluczem do udanej działalności biznesowej. Dowiedz się, w jaki sposób dostosowany do potrzeb pakiet usług może pomóc Twoim pracownikom w zapewnieniu terminowości i maksymalnej efektywności prac.
Image

Co jest zawarte?

 • Pewny czas sprawności bez przestojów dzięki zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej
 • Stałe koszty konserwacji
 • Zmniejszony całkowity koszt posiadania i zwiększona wartość odsprzedaży
 • Profesjonalni technicy i oryginalne części zamienne

Image

Rozszerzona gwarancja

Przedłużona gwarancja to dodatkowe przedłużenie naszej standardowej gwarancji o 1 rok. Po zainwestowaniu w sprzęt wysokiej klasy technicznej jego właściciel oczekuje produktywności oraz chce zapobiegać nieoczekiwanym kosztownym naprawom i przestojom.

Rozszerzona gwarancja obejmuje następujące elementy:

 • Przedłużenie standardowej ochrony gwarancyjnej od 12 do 24 miesięcy. Obowiązują górne limity użytkowania (cykle podnoszenia/zmiany platformy/godziny pracy silnika) określone w instrukcjach serwisowych i gwarancyjnych oraz w instrukcjach obsługi.
 • O ile wyraźnie nie określono inaczej, rozszerzona gwarancja podlega warunkom standardowej gwarancji udzielanej przez Hiab (zgodnie z „Podręcznikiem gwarancji”, „Instrukcją serwisową i gwarancyjną”, „Instrukcją serwisową” i/lub „Instrukcją konserwacji prewencyjnej” mającą zastosowanie do danego sprzętu).
 • Rozszerzona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę niezbędną do usunięcia wad materiałowych lub wykonawczych produktów lub części wyprodukowanych lub dostarczonych przez Hiab (lub autoryzowanych dealerów), które pojawią się w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowego użytkowania.
 • Rozszerzona gwarancja obejmuje koszt materiałów i robocizny.
Image

Najważniejsze informacje

Kompleksowy pakiet usług prewencyjnych, który pozwoli Ci za każdym razem przekraczać granice możliwości EFFER.

Planowana konserwacja obejmuje następujące elementy:

 • Pełny program planowanej konserwacji zapobiegawczej zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Hiab
 • Smarowanie żurawia
 • Kontrole pracy i regulacje żurawia, regulacje systemu sterowania
 • Wymiana filtrów
 • Uzupełnianie / wymiana oleju hydraulicznego

Przeglądy zawsze obejmują następujące elementy:

 • Kontrola ponad 100 punktów kontrolnych w różnych obszarach związanych z wydajnością sprzętu, elementami zużywającymi się i aspektami bezpieczeństwa, a także przegląd ogólnego stanu sprzętu. W tym zaświadczenie prawne, jeśli dotyczy.
 • Obsługa żurawia, funkcje, cechy i pełny zakres ruchu żurawia
 • Wzrokowy przegląd urządzeń zabezpieczających, stanowiska operatora, konstrukcji żurawia oraz układu hydraulicznego
 • Kontrole stanu komponentów, takich jak ślizgi, węże i rury oraz komponenty elektroniczne
 • Sprawozdanie kierowcy/przełożonego
 • Zalecenia dotyczące wymaganych działań/napraw związanych z bezpieczeństwem lub produktywnością
Image

Całkowita naprawa i konserwacja*

Kompletny pakiet usług zapewniający całkowity spokój ducha i jakość. Serwisowanie zapobiegawcze i wczesne wykrywanie problemów zapewnią optymalną wydajność żurawia przeładunkowego EFFER.

Oprócz obszernej, przedstawionej poniżej listy, w przypadku konieczności naprawy dostępna jest usługa całkowitej naprawy i konserwacji, która obejmuje wszystkie krytyczne komponenty bazy żurawia, układu ramion oraz ramion wysuwnych, komponentów hydraulicznych i elektronicznych, stabilizatorów i systemu sterowania.

Zużycie i naprawy obejmują następujące elementy:

 • Objęcie wymaganych napraw i wszystkich krytycznych komponentów
 • Kontrola stanu oraz zapobiegawcza wymiana elementów zużywających się, takich jak ślizgi i węże hydrauliczne
 • Serwis akcesoriów żurawia, haków, wysięgników i wciągarek

Planowana konserwacja obejmuje następujące elementy:

 • Pełny program planowanej konserwacji zapobiegawczej zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Hiab
 • Smarowanie żurawia
 • Kontrole pracy i regulacje żurawia, regulacje systemu sterowania
 • Wymiana filtrów
 • Uzupełnianie / wymiana oleju hydraulicznego

Przeglądy zawsze obejmują następujące elementy:

 • Kontrola wielu punktów kontrolnych w różnych obszarach związanych z wydajnością sprzętu, elementami zużywającymi się i aspektami bezpieczeństwa, a także przegląd ogólnego stanu sprzętu. W tym zaświadczenie prawne, jeśli dotyczy.
 • Obsługa żurawia, funkcje, cechy i pełny zakres ruchu żurawia
 • Wzrokowy przegląd urządzeń zabezpieczających, stanowiska operatora, konstrukcji żurawia oraz układu hydraulicznego
 • Kontrole stanu elementów zużywających się
 • Sprawozdanie kierowcy/przełożonego
 • Zalecenia dotyczące wymaganych działań/napraw związanych z bezpieczeństwem lub produktywnością

* Sprawdź dostępność w lokalnym punkcie sprzedaży Hiab. Warunki umowy Hiab ProCareTM mogą się różnić w zależności od modelu żurawia i rynku