GWARANCJA NA AKCESORIA HIAB

Image

Wszystkie zakupione akcesoria Hiab są objęte 2-letnią gwarancją.

Gama akcesoriów Hiab jest produkowana z zachowaniem najwyższej jakości, aby zwiększyć funkcjonalność i wydajność urządzeń. Akcesoria przekształcają produkty Hiab w wysoce skuteczne i elastyczne narzędzia, zdolne do wykonywania różnorodnych prac w wielu sektorach rynku.

Akcesoria Hiab są objęte dwuletnią standardową gwarancją*, która dotyczy wszystkich głównych komponentów.

Wyjątek od powyższego okresu gwarancji stanowią akcesoria do końcówek żurawi, montowane na żurawiach leśnych i recyklingowych, które są objęte roczną gwarancją.

*Zrzeczenie się odpowiedzialności: Standardowa gwarancja wymaga zarejestrowania produktów w ramach gwarancji zgodnie ze standardowym procesem gwarancyjnym Hiab. Standardowa gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę niezbędną do usunięcia wad materiałowych lub produkcyjnych wszelkich produktów lub części wyprodukowanych lub dostarczonych przez firmę Hiab (lub przez jej autoryzowanych dealerów), które pojawią się w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowego użytkowania, nie obejmuje natomiast wad wynikających z wypadków, niewłaściwego użytkowania (na przykład bardzo intensywnego użytkowania lub przekroczenia limitów obciążenia określonych w instrukcji obsługi) lub zaniedbania, nie obejmuje również normalnego zużycia produktów. Mogą obowiązywać dalsze wyłączenia i wymagania dotyczące zakresu gwarancji. Standardowa gwarancja zawsze podlega warunkom gwarancji firmy Hiab oraz (lokalnym) ogólnym warunkom sprzedaży firmy Hiab, które mogą niekiedy obowiązywać. Należy pamiętać, że warunki i okresy gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje oraz wyłączenia gwarancji wymienionych powyżej można znaleźć w odpowiedniej instrukcji gwarancyjnej Hiab lub uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Hiab.