Gwarancja EFFER

Image

Roczna standardowa gwarancja

Żurawie przeładunkowe EFFER budujemy z myślą o wydajności — z wytrzymałych materiałów i z najwyższą jakością wykonania. A ponieważ zachowujemy najwyższą staranność, możemy im w pełni zaufać. Obecnie wszystkie żurawie EFFER są objęte roczną standardową gwarancją, która dotyczy wszystkich komponentów z wyjątkiem ich normalnego zużycia.

Przedłuż standardową gwarancję, aby zapewnić sobie spokój ducha

Standardową gwarancję na żurawie przeładunkowe EFFER można przedłużyć o kolejny rok, łącznie na 24 miesiące lub łącznie na 2000 godzin pracy. Takie przedłużenie podlega warunkom gwarancji EFFER*.

Trzy lata na stal 

W rzeczywistości nasza standardowa gwarancja znacznie wykracza poza pierwszy rok. Wszystkie żurawie EFFER wyposażone w automatyczny system ograniczania obciążeń, użytkowane i okresowo konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, są objęte trzyletnią gwarancją na główne stalowe komponenty konstrukcyjne.

* Zrzeczenie się odpowiedzialności: Ograniczona standardowa gwarancja EFFER wymaga zarejestrowania produktów w ramach gwarancji zgodnie ze standardowym procesem gwarancyjnym EFFER. Standardowa gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę niezbędną do usunięcia wad materiałowych lub produkcyjnych wszelkich produktów lub części wyprodukowanych lub dostarczonych przez
firmę EFFER (lub przez jej autoryzowanych dealerów), które pojawią się w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowego użytkowania, nie obejmuje natomiast wad wynikających z wypadków, niewłaściwego użytkowania (na przykład bardzo intensywnego użytkowania lub przekroczenia limitów obciążenia określonych w instrukcji obsługi) lub zaniedbania, nie obejmuje również normalnego zużycia produktów. Mogą obowiązywać dalsze wyłączenia i wymagania dotyczące zakresu gwarancji. Standardowa gwarancja zawsze podlega warunkom gwarancji EFFER oraz ogólnym warunkom sprzedaży EFFER, które mogą niekiedy obowiązywać. Należy pamiętać, że warunki i okresy gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje oraz wyłączenia gwarancji wymienionych powyżej można znaleźć w odpowiedniej instrukcji gwarancyjnej EFFER, w ogólnych warunkach sprzedaży EFFER.