ZEPRO-dokumenter

Her finner du all slags nyttig materiale. Noe er tilgjengelig for alle, annet krever tilgang til vår partnerportal. For å få tilgang til ZEPROs partnerportal trenger du et gyldig brukernavn og passord. Hvis du ikke har den nødvendige påloggingsinformasjonen, kan du sende følgende informasjon til zeproservice@hiab.com:

  • Selskap
  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Kundenummer

Installasjonsveiledning & Teknisk manual

Brukerhåndbok

ZEPRO brukerhåndbok / inspeksjon og vedlikehold

Sertifikater

ISO

Kvalitets- og miljøsertifisering

Last ned sikringssertifikater iht. EN 12642, XL:

Z10 15 20:
Z 10_15_20 AVI 40 flat without lock.pdf
Z 10_15_20 PML conicle without lock.pdf
Z 10_15_20 Steel with lock.pdf
Z 10_15_20 Steel without lock.pdf

Z1500/2000:
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 steel with lock.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 steel without lock.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 steel with lock.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 steel without lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 aluminium 40 plan without lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 steel with lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 steel without lock.pdf

Z2500:
Z2500 (130; 150) aluminium 40 plan without lock.pdf
Z2500 (130; 150) aluminium conicle without lock.pdf
Z2500 (130; 150) steel with lock.pdf
Z2500 (130; 150) steel without lock.pdf

ZAEHD 1500/2000:
Certifikat ZAEHD 1500-155.pdf
Certifikat ZAEHD 1500-175.pdf
Certifikat ZAEHD 2000-155.pdf
Certifikat ZAEHD 2000-175.pdf

ZAHD 2000 175:
ZAHD 2000-175 aluminium 40 plan without lock.pdf
ZAHD 2000-175 steel with lock.pdf
ZAHD 2000-175 steel without lock.pdf

ZDK 250:
ZDK250 (135; 155; 175) aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
ZDK250 (135; 155; 175) aluminium conicle without lock PML.pdf
ZDK250 (135; 155; 175) steel with lock.pdf
ZDK250 (135; 155; 175) without lock.pdf


ZHD1500/2000:
ZHD 1500_2000-135 approval letter.pdf
ZHD 1500_2000-155 AVI 40 flat without lock.pdf
ZHD 1500_2000-155 PML conicle without lock.pdf
ZHD 1500_2000-155 Steel with lock.pdf
ZHD 1500_2000-155 Steel without lock.pdf
ZHD 1500_2000-175 AVI 40 flat without lock.pdf
ZHD 1500_2000-175 PML conicle without lock.pdf
ZHD 1500_2000-175 Steel with lock.pdf
ZHD 1500_2000-175 Steel without lock.pdf

ZHD 3000:
ZHD 3000 AVI 40 flat without lock.pdf
ZHD 3000 PML conicle without lock.pdf
ZHD 3000 Steel with lock.pdf
ZHD 3000 Steel without lock.pdf

ZHD 2500:
ZHD 2500 AVI 40 flat without lock.pdf
ZHD 2500 Steel with lock.pdf
ZHD 2500 Steel without lock.pdf

ZL1500/2000:
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 steel with lock.pdf
Z1500-2000-155 ZL1500-2000-155 steel without lock.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 steel with lock.pdf
Z1500-2000-175_ZL1500-2000-175 steel without lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 aluminium 40 plan without lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 aluminium conicle without lock PML.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 steel with lock.pdf
Z1500-200-135 ZL15002000-135 steel without lock.pdf

ZN 2500:
ZN2500 (130-150) aluminium 40 plan without lock AVI.pdf
ZN2500 (130-150) aluminium conicle without lock PML.pdf
ZN2500 (130-150) steel with lock.pdf
ZN2500 (130-150) steel without lock.pdf

Underkjøringsbeskyttelse

Eldre sertifikater er tilgjengelige fra ZEPRO Tech.

Standard bakløftere 

ZU/ZNU/ZLU 45/75

ZU75.e5.58R

Z 10-135

Z10.e5.58R

Z3N 75

Z3N.e5.58R

Z 100

Z100.e5.58R

Z/ZL 1500/2000, Z 15/20, ZDK 250, Z/ZN 2500, ZHD 3000

Z-Series.e5.58R

Sleideløftere 

ZS/ZT Mk2

ZS-ZT.e5.58R

ZD 150/200

ZD.e5.58R

SZFT/SZFTS

SZF.e5.58R

Spesialløftere

ZAHD/ZAEHD

ZA.e5.58R

Produktspesifikasjoner

Gjenoppbyggingsmelding

Skjema for inspeksjon av leveranse hos kunde

ZEPRO-skjema for inspeksjon av leveranse hos kunde