Optimaliser virksomheten med HIAB

Virksomheten din fortjener hjelpen vi kan gi. Din jobb er å fokusere på kundene og deres behov og ikke kaste bort tid på problemer med utstyret. HIAB arbeider kontinuerlig for å gjøre lastebilkranene til en lønnsom og nyttig investering. Teknologi og innovasjon er viktige faktorer som kan gi deg et konkurransefortrinn på markedet.

Det viktigste er ikke det enkelte produktet eller den enkelte funksjonen, men den samlede innsatsen vi legger ned i å utvikle nye løsninger.

Gjør forretninger der andre ikke kan


hold deg foran konkurrentene

Arbeid i bykjerner om natten eller tidlig om morgenen krever utstyr som overholder strenge krav til utslipp og støy.

HIAB utvider nå tilbudet til å omfatte neste generasjon av elektriske maskiner. Dette er noe vi prioriterer, for vi vet at myndighetenes forskrifter og krav når det gjelder utslipp og støy, vil bli strengere. Vår investering i forskning og teknologi hjelper kundene våre med å ligge i forkant av utviklingen.

HIABs løsninger omfatter allerede noen interessante produkter som oppfyller disse kravene, for eksempel CYCLONE-tanken, ePTO og eRoller-kranen.

CYCLONE-tanken: spar miljøet mens du sparer selv

Ved å investere i en CYCLONE-tank vil du spare penger, gavne miljøet og få mer ut av virksomheten. Denne avanserte innovasjonen gjør noe fremtidsrettet ut av noe så enkelt som en oljetank.

Reduser driftskostnadene

Det effektive CYCLONE-tanksystemet dreier seg om å bruke mindre olje, og oljeinnkjøpet blir dermed redusert i hele levetiden til kranen.

Enkelt, men lønnsomt for virksomheten din.

Mer nyttelast tilgjengelig

Det beskjedne plasskravet og den høye ytelsen til CYCLONE-tanken gir bedre plass på bilen, og den lavere oljemengden betyr større vektkapasitet som kan brukes til nyttelast.

Gi virksomheten bare det som virkelig betyr noe.

ePTO

Arbeid stille og uten utslipp

ePTO er vårt elektriske kraftuttak, en elektrohydraulisk kraftpakke for kraner. Det er plassert ved siden av det tradisjonelle motordrevne systemet og gjør det mulig å utføre det samme arbeidet som ellers, men med bilmotoren avslått. ePTO har en rekke fordeler, både miljømessig og økonomisk. Eksempelvis 60–70 % lavere energiforbruk, 70 % lavere driftskostnader og 30 % mindre støy.

Den elektrifiserte R-HiPro 112e

R-HiPro 112e er en elektrisk løsning basert på litiumionbatterier. Driften av kranfundamentet gir en stille bevegelse langs lasteplanet og posisjonerer kranen mer presist i forhold til arbeidsoppgavene. Muligheten til å jobbe innenfor kravene til støynivå i bykjerner og på en utslippsfri måte gjør dette produktet til en miljøvinner som kan brukes der strenge krave utelukker andre løsninger.

Driv effektivt

reduserer driftskostnadene i virksomheten

Hos HIAB har vi et sterkt engasjement for å effektivisere alle arbeidsoppgavene virksomheten din jobber med. Teknologiske innovasjoner er avgjørende når det gjelder å gjøre arbeidslivet enklere og mer effektivt, og i tråd med dette tilbyr vi et bredt spekter av lastebilkraner som oppfyller eller overgår kravene i ditt daglige arbeid.

Slik holder vi virksomheten din i gang med topp ytelse.

FÅ GODE RESULTATER MED FØRERE PÅ ALLE ERFARINGSNIVÅER

HIAB er klar over at det tar tid å lære opp førere, og mange ganger kan ikke selskapene beholde dem over lengre tid. Det er der teknologien kommer inn i bildet. Muligheten til å betjene kranen via avanserte styringssystemer gjør at kundene kan bruke personalressursene på best mulig måte, enten operatøren har lang erfaring eller er en nyansatt som må ut i aktivt arbeid på kortest mulig tid. Blant de mange tilgjengelige systemene kan vi nevne CTC, Crane Tip Control (krantuppstyring), som forenkler de mest kompliserte arbeidsoppgavene.

CTC bidrar til å flytte lasten i riktig retning, mens intelligensen til styringssystemet tolker spakbevegelsene og reduserer unødvendige bevegelser, slik at lasten bringes dit den skal. Den kompliserte måten spakene kan brukes på av erfarne operatører, blir i stedet assistert for dem som trenger mer hjelp i arbeidet.

Crane Tip Control (CTC)

Unngå skader, så unngår du unødvendige kostnader

Travelt arbeid på arbeidsplassen samtidig med at det presses på for å få kundeoppdragene raskere unna, betyr ofte at det gjøres feil. HIABs lastebilkranteknologi og de mange smarte løsningene bidrar til å redusere menneskelige feil og unngå skader.

For eksempel er Rapid Lock System eller Semi Automatic Motion-systemet (SAM) tilgjengelig for de mer avanserte modellene.

Den mest avanserte måte å arbeide på: Semi Automatic Motion (SAM)

Med SAM setter HIAB en standard i utnyttelsen av potensialet til intelligente automatiseringssystemer med hensyn til sikkerhet, effektivitet og hastighet.

FÅ TING GJORT RASKERE

Rutinearbeid kan automatiseres gjennom bruk av teknologi, noe som får arbeidet raskere unna og gir mindre stress for operatøren. Semi Automatic Folding (SAF) er tilgjengelig for HiDuo- og HiPro-styrte kraner. Med noen få trykk på spakene på fjernkontrollen åpner og lukker du kranen til ønsket posisjon raskere enn med manuell betjening, og samtidig reduserer du risikoen for feilmanøvrering og skader.

HOLDER VIRKSOMHETEN I GANG, KONTINUERLIG

HIAB er synonymt med "oppetid", og vi ser det som vår forpliktelse å levere produkter som fungerer lenger, og styringssystemer som er utviklet for å beskytte produktene. Load Stability System-Vertical (LSS-V) er et godt eksempel på hvordan reduksjon av belastningen på kranens konstruksjon bidrar til å holde den i drift i lang tid. I tillegg reduseres risikoen for nedetid og skader på omgivelser og kostbar last.

I tillegg vil et effektivt og responsivt servicenettverk gi deg den nødvendige hjelpen hvis noe likevel går galt, slik at driften kan gjenopptas med minst mulig forsinkelse.

Semi Automatic Folding (SAF)

Load Stability System (LSS-V)

Den beste oversikten over arbeidsplassen

Det nye oppsettet for det høye setet gir deg glimrende oversikt over arbeidsplassen og gjør det mulig å håndtere løftejobbene med fullstendig sikkerhet og presis styring av kranbevegelsene.

Tilgjengelig for utvalgte lette og mellomstore lastebilkraner.

Arbeid intuitivt

Joystickbetjeningen gjør det mulig for operatørene å håndtere løftejobben med enkle og intuitive håndbevegelser som transformeres til presise og myke kranbevegelser.
Tilgjengelig for utvalgte lette og mellomstore lastebilkraner

Sikkerhet


vår forpliktelse overfor deg og virksomheten din

Reduserte kostnader knyttet til brukerfeil

Bruk av sikkert utstyr fører til en rekke fordeler, antakelig mye flere enn dem du umiddelbart forbinder med sikkerhet.

Produkter som kan brukes av operatører på ulike erfaringsnivåer, er nyttige når du administrerer personalressurser som kommer og går, eller når du må gjøre en hastejobb.

 

Sikkerhet: SAF

Semi Automatic Folding (SAF) assisterer under lukking av kranarmer og forlengelser og sørger for at kranen ikke treffer bilen.

Sikkerhet: CTC

Crane Tip Control (CTC) hjelper førerne ved å redusere antall handlinger de må gjøre med fjernkontrollspakene, noe som øker sikkerheten i posisjoneringen av lasten samtidig med at bevegelsene blir jevnere.

Sikkerhet: OPS

Operator Protection System (OPS) gjør det mulig å definere et område som kranen ikke skal bevege seg inn i, slik at operatøren kan arbeide helt trygt.

Sikkerhet: BDA

Boom Deployment Assistant (BDA) overvåker vinkelen og posisjonen til armen under inn- og utkjøring for å hindre at operatøren gjør bevegelser som kan skade kranen.

Et sikkerhetsnivå for hvert kundebehov

Utviklingen av alle kranmodellene våre er basert på ønsket om å levere trygge produkter, enten det dreier seg om basismodeller eller de mest avanserte produktene. 

Muligheten til å velge mellom flere styringssystemer gir brukerne tilgang til de sikkerhetsfunksjonene de trenger til sin bestemte virksomhet. Dette gjelder både de avanserte HiPro-enhetene, de svært effektive HiDuo- og Duo-variantene som overholder CE-forskriftene, og de mer kostnadseffektive og enkle CLX- og CL-versjonene.

Hiab hjelper deg i en tid med digitalisering og datadrevne beslutninger


bygger fremtiden i dag

Moderne teknologi når det gjelder tilkoblingsmuligheter er en naturlig del av dagens virksomheter, og det å kunne håndtere utstyret eksternt og innhente data er nøkkelen til arbeide basert på fakta i stedet for på gjetninger. I samarbeid med kundene utvikler Hiab-gruppen fremtidsrettede tjenester, der digitale løsninger står i fokus. Finn ut hvilke muligheter som venter på deg.