Garanti for LOGLIFT-produkter

Standard Warranty

A 2-year warranty is always a part of the purchase of a new LOGLIFT crane. Any faults that arise during the warranty period are guaranteed and will be swiftly fixed by local client service. 

Image

Sterkere innebærer lengre toårig garanti

LOGLIFTs tømmerkraner er bygd for god ytelse, med sterke materialer og en kvalitet på arbeidet som ingen annen leverandør kan matche. Den store omsorgen vi legger ned i dem, gjør at vi med stolthet står bak produktene våre.

I dag leveres alle LOGLIFT-kraner med en toårig standardgaranti* som omfatter alle komponenter. Den gjelder ikke bare de delene du kanskje forventer deg, men også følgende slitedeler:

  • Lakk
  • Tetninger (både innvendige og utvendige)
  • Slanger

Tre år for deler av stål 

Faktum er at vår toårige standardgaranti strekker seg mye lenger enn de to første årene. For alle LOGLIFT-kraner er garantien tre år for alle stålkomponenter.

 

Three years for steel

In fact, our two-year Standard warranty goes much further than the first two years. For all LOGLIFT cranes the warranty is three years for all steel compontents.

Extended warranty (optional)

Extend your standard warranty one year with Hiab ProCare

Extend your warranty. Extend your peace of mind

Once you have invested in high performance equipment, you rely on its productivity and want to safeguard it from unexpected costly repairs and downtime. Hiab ProCare Extended warranty helps you to do just that. It adds 1 year to your standard factory warranty as extra protection for your product and to ensure your business keeps running uninterrupted. 

* For at den begrensede standardgarantien skal gjelde, må produktene registreres for garanti i samsvar med Hiabs standardiserte garantiprosess. Standardgarantien omfatter slik reparasjon eller utskifting som kreves for å utbedre material- eller utførelsesfeil på produkter eller deler som er produsert eller levert av Hiab (eller Hiabs autoriserte forhandlere) som oppstår under normal drift og ved korrekt bruk og omfatter ikke feil som er oppståttived ulykke, feilaktig bruk (for eksempel ekstremt hard bruk eller overskridelse av de lastgrensene som er definert i bruksanvisningen) eller uaktsomhet, og den omfatter heller ikke normal slitasje. Ytterligere unntak eller krav vedrørende garantien kan gjelde. Standardgarantien gjelder alltid under gjeldende garantivilkår og Hiabs (lokale) generelle salgsvilkår, som kan bli endret. Merk at garantivilkårene og garantiperiodene kan variere fra land til land. Gjeldende garantihåndbok inneholder opplysninger om og/eller unntak fra ovenstående garantier. Eventuelt kan den lokale Hiab-representanten kontaktes.