Garanti for HIAB-produkter

Standard Warranty

A 2-year warranty is always a part of the purchase of a new HIAB crane. Any faults that arise during the warranty period are guaranteed and will be swiftly fixed by local client service. 

Image

To år for alle produkter og komponenter

HIABs lastebilkraner er bygd for god ytelse, med sterk materialer og en kvalitet på arbeidet som ingen annen leverandør kan matche. Den store omsorgen vi legger ned i dem, gjør at vi med stolthet står bak produktene våre. I dag leveres alle HIAB-kraner med en toårig standardgaranti* som omfatter alle komponenter. Den gjelder ikke bare de delene du kanskje forventer deg, men også følgende slitedeler:

  • Lakk
  • Tetninger (både innvendige og utvendige)
  • Slanger

Fem år for deler av stål 

Faktum er at vår standardgaranti strekker seg mye lenger enn de to første årene. For alle HIAB-kraner med løftregnere er garantien fem år for konstruksjonskomponenter av stål (år tre, fire og fem omfattes ikke arbeidet).

Også på kraner uten løftregnere** er garantien vår for konstrukjonskomponenter av stål tre år – uansett krok- eller verktøydrift. Og det beste av alt er at du kan forlenge standardgarantien for alle HIAB kraner ved å tegne en serviceavtale.

**Gjelder CL/CLX-kraner som bare er tilgjengelige i visse land.

Five years on steel 

In fact, our Standard Warranty goes much further than the first two years. For all HIAB cranes with lift counts, the warranty is five years for structural steel components (3rd, 4th and 5th year labor is not covered).

Even on cranes without lift counts,** our warranty for structural steel components is three years –regardless of hook or tool mode. And best of all, you can extend the Standard Warranty for any HIAB crane by signing a service agreement.

**Applies to CL/CLX cranes, only available in certain countries.

Extended warranty (optional)

Extend your standard warranty one year with Hiab ProCare

Extend your warranty. Extend your peace of mind

Once you have invested in high performance equipment, you rely on its productivity and want to safeguard it from unexpected costly repairs and downtime. Hiab ProCare Extended warranty helps you to do just that. It adds 1 year to your standard factory warranty as extra protection for your product and to ensure your business keeps running uninterrupted. 

*Ansvarsfraskrivelse: For at HIABs begrensede standardgaranti skal gjelde, må produktene registreres for garanti i samsvar med Hiabs standardiserte garantiprosess. Standardgarantien omfatter slik reparasjon eller utskifting som kreves for å utbedre material- eller utførelsesfeil på produkter eller deler som er produsert eller levert av Hiab (eller Hiabs autoriserte forhandlere) som oppstår under normal drift og ved korrekt bruk og omfatter ikke feil som er oppståttived ulykke, feilaktig bruk (for eksempel ekstremt hard bruk eller overskridelse av de lastgrensene som er definert i bruksanvisningen) eller uaktsomhet, og den omfatter heller ikke normal slitasje. Ytterligere unntak eller krav vedrørende garantien kan gjelde. Standardgarantien gjelder alltid under HIABs garantivilkår og Hiabs (lokale) generelle salgsvilkår, som kan bli endret. Merk at garantivilkårene og garantiperiodene kan variere fra land til land. Gjeldende HIAB-garantihåndbok inneholder opplysninger om og/eller unntak fra ovenstående garantier. Eventuelt kan den lokale Hiab-representanten kontaktes.