Intelligente løsninger for smartere virksomhet

Image

Ta bedriften din inn i fremtiden, allerede i dag

Hiabs digitale løsninger ligger i forkant når det gjelder digitalisering og tilkoblingsmuligheter. De nyeste digitale verktøyene og og den nyeste teknologien skaper sikrer og mer produktive arbeidsforhold for operatørene og et sikrere miljø rundt våre produkter.

Databasert overvåking bidrar til å forbedre økonomien, produktiviteten og sikkerheten for enkelte maskiner, maskinparker og bedrifter som helhet.

Ved å integrere innovativ teknologi vil Hiabs utstyr kontinuerlig yte på topp og med høyeste sikkerhetsnivå, slik at driftsstansene reduseres til et minimum. 

Med fokus på en smartere og bærekraftig fremtid

Formålet med Hiabs digitale løsninger er å skape en mer bærekraftig fremtid – for enkeltpersoner, for næringslivet og for samfunnet

Image

HiConnect

HiConnect er Hiabs bransjeledende nettbaserte løsning for håndtering av maskinparker. Den samler inn data fra det nettilkoblede Hiab-utstyret og presenterer data og viktig informasjon digitalt. Den driftsansvarlige for en maskinpark kan overvåke informasjonen daglig og få regelmessige varsler om bruk og driftsstanser for å optimalisere ytelsen og forutse og planlegge servicetiltak.

Image

HiVision

HiVision er Hiabs ICV-plattform (Industrial Computer Vision) og utgangspunktet for halvautonom og autonom fjernstyring. Hiab har tatt teknologien til nye høyder med en revolusjonerende kamerabasert løsning som gjør styringen og håndteringen mye sikrere, lettere og bekvemmere. Med manøvrering av alt fra kraner til krokløftere holder HiVision på å forvandle bransjens arbeidsmetoder og effektivitet.