Juridische kennisgeving

Door verder te gaan naar de internetpagina's van Cargotec Corporate bedrijfsgebied Hiab (hierna "Hiab" genoemd) op www.hiab.com, of elke van zijn subsites (hierna "Site" genoemd), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. U moet niet doorgaan naar deze Site als u niet akkoord gaat met alle van de volgende voorwaarden.

Beperkte licentie
Afhankelijk van de voorwaarden die in dit document worden uiteengezet en alle toepasselijke lokale bepalingen en regelgevingen garandeert Hiab u non-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht tot toegang, gebruik en weergave van deze Site en onderhevige materialen uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Deze autorisatie houdt geen overdracht van rechten op de Site en daarin opgenomen materialen in en wordt onderworpen aan de volgende beperkingen: (i) u moet alle copyrightvermeldingen en andere eigendomsrechtvermeldingen van Hiab op alle kopieën van de Site en de materialen daarop behouden; en (ii) u mag de Site of de materialen daarop op geen enkele wijze wijzigen, distribueren, overdragen of opslaan en de Site en de materialen daarop op geen enkele andere wijze reproduceren of publiekelijk weergeven of uitvoeren of op enige andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, tenzij anderszins in dit document expliciet uitgedrukt.

Copyright
De inhoud van de Site is Copyright © Cargotec Corporation 2014. Alle rechten die niet expliciet hierin worden genoemd zijn voorbehouden.

Handelsmerken
Het handelsmerk "Hiab" en alle andere handelsmerken van Hiab of haar dochterondernemingen evenals productnamen, logo's, commerciële symbolen, handelsnamen, slogans of die nu wel of niet geregistreerd zijn, en diensten zijn handelsmerken van Cargotec Corporation. Uw toegang tot deze Site dient niet te worden opgevat als toestemming bij implicatie, uitsluiting of anderszins, als licentie of gebruiksrecht van enig merk dat op deze Site staat afgebeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiab.

Wijziging van de site
Hiab behoudt zich het recht voor deze Site op enig moment te wijzigen of aan te passen of de toegang ertoe in te trekken met of zonder aankondiging vooraf.

Voorbehoud
De inhoud van deze Site wordt geleverd op "als is"- of "als beschikbaar"-basis. Het gebruik van enige informatie, hulpmiddelen en diensten op deze Site wordt uitgevoerd onder de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker en Hiab geeft geen waarborgen of garanties over de nauwkeurigheid of functionaliteit van dergelijke informatie, hulpmiddelen of diensten. Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving wordt geen enkele vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, gegeven over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de Site.

Beperking van aansprakelijkheid
Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving is Hiab niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, winstverlies of onderbreking van de zaken voortkomend uit het gebruik van deze dienst of het niet-mogelijk zijn deze dienst te gebruiken, zelfs indien Hiab op de hoogte is gesteld van dergelijke schade. Hiab is niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheden, vertragingen of storingen in deze Site, en is niet verplicht gebruikers in kennis te stellen als informatie is bijgewerkt. Hiab is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt doordat u vertrouwt op gegevens of diensten in deze Site of gegevens die de gebruiker heeft ingevoerd in deze Site.

Koppelingen
Hiab neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen toezeggingen of garanties voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derde partijen waarnaar deze Site een koppeling bevat.

Inzendingen
De webpagina met Hiab's privacybeleid laat zien hoe Hiab omgaat met persoonlijke gegevens die u invoert tijdens uw bezoek aan deze Site, en hoe het deze gegevens bewaart. Voor alle door u ingediende informatie of inhoud zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door informatie of materiaal (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken of vergelijkbaar) in te dienen bij Hiab, bijvoorbeeld via e-mail of via deze site, stemt u ermee in dat: (i) het materiaal geen onderdelen bevat die illegaal, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, pornografisch, beledigend, intimiderend of bedreigend zijn, of anderszins niet geschikt voor publicatie; (ii) u redelijke pogingen doet om het materiaal te scannen op de aanwezigheid van virussen of andere vervuilende en destructieve functies voordat u het indient, of dergelijke virussen en andere vervuilende en destructieve functies te verwijderen; (iii) u eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht geniet om dit aan ons aan te leveren, en dat Hiab het materiaal mag publiceren en/of het of erin beschreven concepten mag integreren in zijn producten zonder compensatie, beperkingen in het gebruik, bekendmaking van de bron, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid; en (iv) u instemt geen actie te ondernemen tegen ons in relatie met het materiaal dat u indient, en dat u ermee instemt ons schadeloos te stellen als enige partij actie onderneemt tegen ons in relatie met het materiaal dat u hebt ingediend.

Copyright © Cargotec Corporation 2014