Image

MULTILIFT XR7S

Jätten bland små kroklastväxlare med kapacitet på 7 ton.
MULTILIFT XR 7S, i vår XR-serie, förvandlar din 10–12 tons lastbil till en verklig mångsysslare. MULTILIFT XR 7S har en låg krokhöjd och ger bra lyftprestanda med full funktionalitet för lastning och lossning av flaket samt för tippning. Enkel manövrering och jämna rörelser gör det enkelt att hantera maskintransporter.

MULTILIFT XR7S 3650MULTILIFT XR7S 3650MULTILIFT XR7S 4150
970960990
777