Image

MULTILIFT XR5S

En mångsidig expert bland små kroklastväxlare, med kapacitet på 5 ton.
MULTILIFT XR 5S ingår i vår XR-serie och ger din 7,5 tons lastbil mer användningsområden. Enkel hantering och en rad möjliga falktyper ger ökad mångsidighet och högre nyttolast.

MULTILIFT XR5S 3050MULTILIFT XR5S 3250MULTILIFT XR5S 3650MULTILIFT XR5S 4150
650650690730
5555