Image

HIAB X-HiPro 558

Hiab X-HiPro 558 är ingen vanlig kran. Det är nämligen den starkaste kran du kan montera på en treaxlad lastbil. Ingen annan kran är så kraftfullt byggd och har så låg egenvikt
Med sin ändamålsenliga utformning får HIAB X-HiPro 558 ut mer kraft ur den befintliga stålkonstruktionen utan att tumma på tillförlitligheten. Bara det motsvarar upp till 20 % större lyftkraft än andra kranar av likvärdig storlek. Till detta kommer en steglös kapacitetsökning med hjälp av kranens automatiska hastighetsreglering (Automatic Speed Control, ASC). Med en enda smidig och kontinuerlig rörelse ger dig ASC ytterligare 10 % när du som bäst behöver det.

X-HIPRO 558 EP-3X-HIPRO 558 EP-4X-HIPRO 558 EP-5
HiProHiProHiPro
10.312.112.1
499.6491.4486.7
408242704483

X-HIPRO 558 EP-6
X-HIPRO 558 EP-6
X-HIPRO 558 EP-4
X-HIPRO 558 EP-3
X-HIPRO 558 EP-4
X-HIPRO 558 EP-2
X-HIPRO 558 EP-2
X-HIPRO 558 EP-5
X-HIPRO 558 EP-5
X-HIPRO 558 EP-3
Loading PDF…

HIAB X-HIPRO 558 video

The HIAB X-HiPro 558 is no ordinary big crane. Simply put, this is the strongest crane you can mount on a three-axle truck. No other loader crane is so powerfully built, yet so light on its feet.

HIAB VSL PLUS

VSLPLUS is a safety system that maximises the crane capacity by calculating the stability according to the position of the stabiliser legs and the total weight of the truck.

HIAB FRAMEWORKS

HIAB FRAMEWORKS™ is a modular system that provides for the customer a pre-manufactured, ready-to-install subframe that matches the chosen truck. The patented installation package offers a standardized solution for heavy crane sub-frames and is complete with pump, tanks and auxiliary stabilizers.