LOGLIFTs användningsområden och segment

Image

VI FÖRSTÅR OSS PÅ SKOGSBRUK

Image

LOGLIFT förstår sig på skogsbruk – väderförhållandena, den tuffa miljön, det ensamma arbetet och behovet av optimal produktivitet. Från Sveriges skogar till Japans berg hjälper LOGLIFTs kranar människor att arbeta ännu hårdare.

Image

Utgå från din verksamhet

Att konfigurera en kran utifrån dina unika förutsättningar kan få en avgörande betydelse för ditt företag. LOGLIFT har lösningar för att hantera kortvirke eller fullängdstimmer, eller en kombination av båda, som alltid kommer att klara ett krävande skogsarbete. Om kapaciteten är viktig ger en S-arm den bästa lösningen med en rak och delvis vikt arm. När maximal last är målet ger Z-armen största möjliga nyttolast utan att kompromissa med utrymmet.

Image

Höjd och vikt har betydelse

Hur och var din kran kommer att användas avgör vilken typ och storlek du behöver. LOGLIFTs skogskranar klarar de vanligaste lyftbehoven med ett kapacitetsintervall från 6 till 26,5 tonmeter. Men vi stoppar inte där. Kranar för speciella användningsområden kan klara även de mest extrema arbetssituationerna. S-armar kan utföra riktigt avancerade arbeten med ett utskjut på upp till 12 meter. Konfigurera en kran med rätt maximal hydraulisk räckvidd för att klara alla arbeten du kan tänkas göra.

Image

Greppa med rätt gripare

En kran är bara så pass bra som de tillbehör som används för att lyfta och lasta laster. En gripare av rätt typ och storlek kan dramatiskt påverka effektiviteten och produktiviteten per dag, vecka eller månad. Gripare finns i alla storlekar från små och kompakta till stora eller för industriell användning – så se till att ditt företag har en specialiserad timmergripare för alla behov som kan uppstå.

HITTA DIN GRIPARE
Image

Smarta verktyg för smarta affärer

Specialiserade tillbehör och funktioner kan öka produktiviteten, men ännu viktigare är att de förbättrar säkerheten. Samtidigt som ett vågsystem kan öka lönsamheten genom att hjälpa dig lasta till den högsta tillåtna nyttolasten, förhindrar det också överbelastning med potentiella skador och olyckor som följd. Smarta lösningar gör skogsarbetet enklare, bekvämare, smartare och effektivare.

Upptäck mer