Industrigas/gasol

Image

MOFFETT är marknadsledande när det gäller säkerhet, effektivitet och hastighet, och ett bra val när det handlar om att hantera behållare med lättantändligt innehåll.

De senaste åren har användningen av gasol ökat både inom industrin och i hemmen.

MOFFETT påhängstruck har utmärkt sikt runt om. Operatören är hela tiden medveten om vad som pågår i omgivningarna.

Genom att använda en MOFFETT påhängstruck elimineras den manuella hanteringen och du kan leverera fler produkter på kortare tid med färre fordon. Eftersom du kan leverera till just den plats dit leveransen ska, förbättrar du din service gentemot kunderna. Bäst av allt är att en MOFFETT utan problem kan integreras med din befintliga fordonsflotta.

Bästa modellerna för jobbet:

Image
MOFFETT M4 NX V
Image
MOFFETT M5 NX
Image
MOFFETT M8NX
Image
MOFFETT M9