Fjäderfä

Image

MOFFETT-påhängstruckar är av stor betydelse för hantering av fjäderfä.

Inom fjäderfäbranschen måste man ständigt optimera verksamheterna och minska tiden det tar att utföra dem, samtidigt som kostnaderna ska hållas så låga som möjligt. MOFFETT-påhängstruckar sparar dig både tid och arbete vid leverans av kycklingar, transport av djurbesättningar, mottagning av djurbesättningar och proteinutvinning.

Eftersom MOFFETT-påhängstruckar är så lättmanövrerade tar de sig enkelt runt i besvärliga miljöer med bibehållen snabbhet och smidighet. På hönsfarmen gör den kompakta storleken på MOFFETT-påhängstruckarna att flera maskiner lätt kan köras inom ett begränsat område. I en hektisk lantbruksmiljö navigerar sig MOFFETT-trucken snabbt fram bland byggnader, utrustning och material.

Som förstahandsvalet för hönsfarmer över hela världen har MOFFETT-påhängstruckarna visat sig vara till oumbärlig nytta för stora, medelstora och små verksamheter.

Best models for the job:

Image
MOFFETT M9
Image
MOFFETT LR
Image
Image
Image