MULTILIFT ULTIMA FEATURES

Image

Upplev det absolut bästa inom lastväxlarteknologi

MULTILIFT Ultima kan fås med ett stort antal innovativa funktioner som ger dig bättre kontroll, säkerhet och produktivitet vid alla lasttillfällen. Upptäck själv hur funktionerna kan hjälpa dig i ditt arbete och ge dig en större konkurrenskraftighet i filmklippen här under.

Hitta din närmaste återförsäljare Klicka här

Ladda ner Ultima produkt brochyren: Klicka här

Ladda ner LoadCover brochyren: Klicka här

Automatisk sekvensstyrning

Snabbkörning

Automatisk sekvensstyrning aktiveras genom en enda spakrörelse och har flera fördelar.
 • Säker, enkel och snabb körning
 • Snabb och smidig lastning och lossning av containern
 • Snabb och säker tippning
 • Lägre risk för oväntade driftstopp
 • Minimerad fördröjning mellan rörelserna innebär minskad bränsleförbrukning, minskade kostnader och lägre koldioxidutsläpp
 • Enkel växling mellan sekvensstyrning och manuell styrning vid behov
Snabbkörning - en extra, tredje hastighetsinställning som gör att du kan lossa tomma eller lätt belastade containrar snabbare samtidigt som du behåller full kontroll.
 • Lossning utförs på en tredjedel av tiden med full kontroll över hela körningen
 • Spara tid, minimerar vibrationer och sänker bullernivån.
 • Del av ett regenerativt system som inte kräver någon ökning av motorns varvtal, vilket resulterar i sänkt bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Snabbsänkning

Snabbtippning

Snabbsänkning - Ökar hastigheten och produktiviteten på körningen.
 • Sänkning utförs på en tredjedel av tiden, med full kontroll över hela körningen tack vare en unik hydraulisk lösning, utan att använda lastbilens hydraulpump.
 • Spara tid och ökar produktiviteten
 • Del av ett regenerativt system som inte kräver någon ökning av motorns varvtal, vilket resulterar i sänkt bränsleförbrukning och mindre utsläpp.
Snabbtippning - Låter dig tippa lasten tre gånger snabbare och därmed minska tippcykeln för en av de vanligaste körningarna.
 • Detta är särskilt fördelaktigt när lastbilen ofta används vid dumper-applikationer. Minskar tippcykeln (upp och ner) med 40%.
 • Del av ett regenerativt system som inte kräver någon ökning av motorns varvtal, vilket resulterar i sänkt bränsleförbrukning, mindre utsläpp och lägre bullernivå.

Automatiskt stopp för krokhöjd

Du kan nu programmera lastväxlaren att stanna på en specifik höjd vilket förenklar lastning och lossning av containern.
 • Gör det lättare att hantera containrar och förhindrar skador på både lastväxlaren och lasten
 • Möjliggör snabbare och säkrare lastning
 • Stoppvärdet är enkelt att ställa in vid installation.
 • Med Avancerad display eller Display (bas) och går det även att konfigurera själv.

Höjdreglering av container vid tippning

Optimerad hastighet baserad på last

Det automatiska tippläget gör det möjligt för föraren att tippa gods närmare marken.
 • Containeränden kan placeras så nära marken som möjligt under tippningen
 • Glidavstånd ställs in under installationen
 • En knapp eller styrspak styr hela körningen
Det här tillvalet har en automatiserad hastighetskontroll som baseras på lastens vikt. Det bygger på Hiabs intelligenta LoadBoost™ med skyddsdämpning.
 • Lastningshastigheten anpassas till lastens vikt för maximal hastighet utan att kompromissa med säkerheten
 • Slutet på rörelsen blir alltid dämpad och mjuk
 • Skyddar lastväxlaren och lastbilen och minskar all risk för felaktig användning

OBS! Detta tillval kräver Bas eller Avancerad Display så att LoadBoost kan stängas av när exempelvis lätta containrar behöver hanteras långsamt och med mycket hög precision.

Avancerad display (Stor skärm)

Display för realtidsinformation (Bas, liten skärm)

En integrerad, smart skärm med pekfunktion gör det möjligt att övervaka och styra hela lastcykeln från hytten.
 • Upp till fyra olika kameravyer (tillval) för full kontroll
 • Håller dig säker och undviker oplanerade driftstopp med realtidsinformation om status för lastning- och lossningscykeln
 • Styr och justerar funktioner i lastväxlarsystemet (tillval)
 • Visar information om lastbilens status
 • Visar lastindikator och vikt (tillval)
 • Serviceindikator och felsökning
Multifunktionell skärm som visar realtidsinformation och hjälper föraren att styra funktioner som containerlås, arbetsbelysning och automatisk krokhöjd.
 • Tydliga och enkla översikter och grafer
 • Kontrollera lastning och lossning från ett säkert avstånd

Flexvision

Begränsning av tryck i cylinder

FlexVision gör det möjligt för föraren att välja mellan 3 olika kameravinklar och därmed se både hela containerhanteringen och omgivningen.
 • Kameravinkel kan ställas in för att ändras automatiskt för bästa överblick
 • Varje kamera har en individuell riktlinje för överlägg som kan justeras manuellt.
 • Användaren kan ändra riktlinjens form och/eller placering genom att dra på displayen.
 • Förbättrad synlighet gör det enklare och säkrare att backa med lastbilen
 • Med FlexVision ser du kopplingen, vilket gör det enkelt att koppla till släpet

OBS! FlexVision kräver Avancerad Display.

Cylindern eliminerar trycktoppar under lastning och lossning och förhindrar skador på huvudcylindrarna.
 • När containern flyttas från lastväxlaren till antingen ett släp eller en plattform förblir lastbilen stillastående och containern skjuts fram av lastväxlaren.
 • Om ett hinder begränsar rörelsen kommer lastväxlaren att stanna och föraren kan enkelt dra tillbaka huvudcylindrarna för att avlägsna hindret och sedan säkert flytta containern igen.

Sliding during tipping

Automatisk säkerhetsspärr på krok

Tillåter operatören att skjuta krokarmen framåt och bakåt under tippningen och hjälper till att leverera nyttolast med precision nära marken.
 • Perfekt för spridning av grus, sand och asfalt
 • Vid spridning av asfalt placeras containern först för att tippa lasten med minsta möjliga tippningsvinkel. Eftersom nivån på asfalten i containern minskar, måste operatören öka tippvinkeln genom att låta krokarmen röra sig framåt och glida samtidigt.

OBS! För att välja detta alternativ måste hydraulisk containerlåsning väljas. Containern kommer att förbli låst under denna körning. Se till att containern möjliggör rörelse och att det inte finns några låshål (fickor) i containern som kan orsaka skador på containern och/eller lastväxlaren.

En extra säkerhetsfunktion för lastväxlare med pneumatisk spärr som sparar värdefull tid och minimerar risken att tappa en container.
 • Automatisk öppning när mittenramen vänds mot den bakre delen
 • Automatisk stängning när mellanramen lyfts upp
 • Öppnings- och stängningsvinkel konfigureras vid installationen. Den kan också ändras av serviceoperatören.

OBS! Denna funktion kräver en krok med pneumatisk säkerhetsspärr.

Fjärrstyrd manövrering

Z-optimerat tillval

Denna sömlösa koppling mellan lastbilen och lastväxlaren gör det möjligt för föraren att styra olika lastbilsfunktioner från MULTILIFTs radiostyrda fjärrkontroll.
 • Starta och stoppa lastbilsmotorn med den radiostyrda fjärrkontrollen för att spara tid och bränsle
 • Styr motorns varvtal för ökad kontroll vid lastning
 • Som tillval kan lastbilsinformation visas på displayen
 • Underlättar och ger snabbare installation
 • Tillgänglig för DAF, MAN, MB, Scania och Volvo

OBS! Inkluderar CAN-kabel från lastväxlare till lastbil och programmering. Därutöver krävs även ledningar/kablage för hyttens manöverdon och strömförsörjning.

Z-optimerad användning är ett tillval för alla lastväxlare av modell MULTILIFT Z. Detta möjliggör lägsta möjliga lastvinkel och minimerad lyfthöjd (ca 500 mm lägre).
 • Kör automatiskt en komplett lastningscykel, inklusive hydraullås, med en enda rörelse med styrspaken
 • Förenklar arbete i områden med begränsad höjd
 • Minimerar glidning av löst material
 • Inkluderar två driftvägar med separata kontroller som är optimerade för två olika scenarier
 • Lyft en container både från marken och från en plattform eller släpvagn
 • Arbeta under olika takhöjder
 • Lyft containrar med olika längd och/eller höjd
 • Låg upphängning (tung last) eller hög upphängning (lätt last)

OBS! Z-optimerad användning kräver Automatsekvensstyrning.

Performance package

Lastindikator

Prestandapaketet är perfekt för att maximera din produktivitet. Det ger dig flera olika tillval till ett rabatterat pris och inkluderar följande.
 • Automatsekvensstyrning
 • Snabbhastighet
 • Snabbsänkning
 • Snabbtippning
 • Säker hastighet, dämpning vid rörelsens slut
 • Friktionsminskning utan mellanliggande rullar

Arbeta lättare, snabbare och smartare och få mer gjort på kortare tid med mindre energi. Genom att minska bränsleförbrukningen minskas också koldioxidutsläppen.

OBS! Det här paketet kan inte kombineras med andra paket.

Lastindikatorn på MULTILIFT ger omedelbar information om lastens vikt vid lastning av containern. På så sätt kan du undvika överlast medan du maximerar din nyttolast.

Lastindikator som visar uppskattad last vid:

 • Tom last
 • Lätt last
 • Tung last
 • Full last/risk för överlast

Oservera att det här alternativet inkluderar inte en display. Kompletteras med Bas eller Avancerad display.

Automatisk lastning av kort container

Lastning av kort container (halvautomatisk)

Ta bort onödiga risker och öka din säkerhet med MULTILIFTs automatiska lastning av kort container. Systemet känner automatiskt av containerns längd och förhindrar den från att falla av rullarna.
 • Längden på containerns uppdateras automatiskt
 • Systemet kan använda förinställda längder
  Ökad säkerhet eftersom endast glidstoppet kan inaktiveras manuellt.
 • Tar bort risken att dra den korta behållaren för långt och släppa den från de bakre rullarna
 • Inget behov av olika stop som motsvarigheter till containrar
 • Operatören vet den exakta längden på containern

Längdinformation kan användas för att:

 • Stanna utskjutet i rätt position (manuellt av användare eller automatiskt)
 • Avgör behovet av att aktivera underkörningsstång
 • Avgör om containern är säker att transportera (maximalt överhäng överskrids)
 • Automatisk, säker och enkel, utskjutsposition leder till samma optimala överhäng oavsett containerlängd

OBS: Med detta alternativ behövs DPAD, Avancerad display och LOIN, Load indicator eller WSIN, Indicative weight system

Vid lastning av korta containrar kan detta alternativ användas för att förinställa ett läge där rörelsen stannar. På så sätt elimineras risken att en kort container dras för långt fram och faller av de bakre rullarna.
 • Två stopplägen finns att välja mellan och kan justeras av operatören på displayen
 • Stoppositioner kan åsidosättas genom att stoppfunktionen inaktiveras
 • Sensor för att detektera containerläget
 • Containerstopp behövs inte

OBS! Detta tillval kräver antingen en Bas eller Avancerad Display

Varning vid sidolutning

MULTILIFT Lastnätssystem

Varnar och förhindrar belastning av lastcykeln om sidolutningen är i en sådan vinkel att det skapar en farlig situation för utrustningen, omgivningen eller föraren.
 • Föraren får en varning när sidolutningen är för stor.
 • Rörelsen kommer att stoppas om lutningen i sidled är för hög.
 • Tack vare PLC är trösklarna lätt justerbara i Multilift Service med Service Tool
 • Förinställt varningsvärde 2°
 • Förinställt larmvärde 5° (förhindrar tippning)
MULTILIFT automatiska lastnätssystem ser till att du kommer ut på vägen snabbt och säkert.
 • Snabb och automatisk hantering som sparar både tid och ansträngning.
 • Nätet kan fästas både i fram och i bak på containern beroende på dina behov.
 • Låst lastnätssystem i båda ändar förhindrar sidorörelse
 • En optimerad och robust design förbättrad stabiliteten skyddar slangar och cylindrar.
 • Väldigt snabb installation på bara 1 timme.
 • Enkel att efterinstallera
 • Styrs med radio controller.

  Ännu ej tillgänglig för lågbyggda lastväxlare

Klicka här för att ladda ner en broschyr (eng)