ProCare för HIAB

Image
Image

Skydd för din smarta investering

En HIAB-lastbilskran är robust, tillförlitlig och säker, med smarta och produktiva lösningar. Från dagen du köper den och varje dag efter det kommer din investering att ge dig resultat.

Men som alla kranar behöver den service och med ProCare™ för HIAB kommer din lastbilskran att hållas i toppskick och bevara kranens originalprestanda med regelbundna förebyggande underhållskontroller och planerade inspektioner som ingår i serviceavtalet.

Hur kan ProCare hjälpa vårt företag och vår lönsamhet?

Tillförlitlighet är nyckeln till framgångsrik affärsverksamhet. Ta reda på hur ett skräddarsytt servicepaket kan hjälpa din arbetsstyrka att fortsätta leverera, i tid och med maximal effektivitet.
Image

Vad ingår alltid?

 • Säkrad drifttid med planerat och förebyggande underhåll
 • Underhåll till en fast kostnad
 • Professionella tekniker och originalreservdelar
 • Minskad total ägarkostnad och ökat andrahandsvärde

ProCare table_HIAB_SE.jpg

Image

Ett erbjudande med olika nivåer

Skapa ett Hiab ProCare™-serviceavtal som är perfekt anpassat efter din utrustning och dina affärsbehov. Få högsta möjliga servicenivå och gör ägandet av din Hiab-utrustning enkelt och integrerat med din dagliga verksamhet.

Vårt serviceteam kommer att skapa en serviceplan som innefattar förebyggande underhåll och mycket mer som gör att du kan sova gott om natten.

Image

Inspektion

Säkerheten och effektiviteten säkras med trygga inspektioner och statuskontroller av din utrustning. Tar itu med problem snabbt, innan de eskalerar.

I inspektionerna ingår alltid:

 • Kontroll av över 100 olika kontrollpunkter avseende utrustningens prestanda, slitdelar och säkerhetsaspekter, varpå en översikt ges över utrustningens allmänna skick. Utfärdande av certifiering ingår om det är aktuellt.
 • Krankörning, funktioner och egenskaper, samt kontroll av kranens fullständiga rörelseomfång. 
 • Visuell inspektion av säkerhetsanordningar, krankonstruktion och hydraulsystem.
 • Kontroll av delar som glidklackar, slangar och rör, samt elektroniska komponenter.
 • Rapport till förare/arbetsledare.
 • Rekommendationer av åtgärder/reparationer gällande säkerhet eller produktivitet.
Image

Servicekontrakt

Service som håller din HIAB-lastbilskran i perfekt skick. Förebyggande årligt underhåll som gör att du slipper oroa dig för oförutsedda problem.

Det planerade underhållet innefattar: 

 • Fullständigt förebyggande och planerat underhållsprogram i enlighet med Hiabs officiella riktlinjer.
 • Smörjning av kranen.
 • Driftskontroller och justeringar av kranen, justeringar av styrsystemet.
 • Byte av filter.
 • Påfyllning/byte av hydraulolja/oljeinspektion.

I inspektionerna ingår alltid:

 • Kontroll av över 100 olika kontrollpunkter avseende utrustningens prestanda, slitdelar och säkerhetsaspekter, varpå en översikt ges över utrustningens allmänna skick. Utfärdande av certifiering ingår om det är aktuellt.
 • Krankörning, funktioner och egenskaper, samt kontroll av kranens fullständiga rörelseomfång.
 • Visuell inspektion av säkerhetsanordningar, operatörsstation, krankonstruktion och hydraulsystem.
 • Kontroll av delar som glidklackar, slangar och rör, samt elektroniska komponenter.
 • Rapport till förare/arbetsledare.
 • Rekommendationer av åtgärder/reparationer gällande säkerhet eller produktivitet.
Image

Komplett reparation och underhåll (R&M)

Det kompletta servicepaketet för ett fullständigt tryggt ägande och kvalitetssäkring. Förebyggande service och upptäckt av fel i tid gör att din HIAB-lastbilskran fortsätter prestera på optimal nivå.

Förutom listan nedan omfattar Komplett reparation och underhåll (om reparationer krävs) samtliga kritiska komponenter i kranfot, armsystem och utskjut, hydrauliska och elektroniska komponenter, stödben och styrsystem.

I slitagekontrollen och reparationsarbetet ingår: 

 • Nödvändiga reparationer och genomgång av samtliga kritiska komponenter.
 • Statuskontroller och förebyggande utbyten av slitdelar som glidklackar och hydraulslangar.
 • Service av krantillbehör, krok, jib och vinsch.

Det planerade underhållet innefattar:

 • Fullständigt förebyggande och planerat underhållsprogram i enlighet med Hiabs officiella riktlinjer.
 • Smörjning av kranen.
 • Driftskontroller och justeringar av kranen, justeringar av styrsystemet.
 • Byte av filter.
 • Påfyllning/byte av hydraulolja/oljeinspektion.

I inspektionerna ingår alltid:

 • Kontroll av över 100 olika kontrollpunkter avseende utrustningens prestanda, slitdelar och säkerhetsaspekter, varpå en översikt ges över utrustningens allmänna skick. Utfärdande av certifiering ingår om det är aktuellt.
 • Krankörning, funktioner och egenskaper, samt kontroll av kranens fullständiga rörelseomfång.
 • Visuell inspektion av säkerhetsanordningar, krankonstruktion och hydraulsystem.
 • Kontroll av skicket på slitdelar.
 • Rapport till förare/arbetsledare.
 • Rekommendationer av åtgärder/reparationer gällande säkerhet eller produktivitet.