Anpassade installationer

FÅ UTRUSTNINGEN SOM DU VILL HA DEN

Uppnå den perfekta installationen för företagets behov med Hiabs anpassade installation. Hiabs installationsteam sätter sig ned med dig för att förstå de specifika krav och behov du har och följer sedan hela processen från utveckling till överlämning. Skisser och tekniska ritningar utgör grunden för installationen och följs under hela processen för att garantera att slutresultatet blir precis som beställningen.

Resan genom vår installationsprocess

1. Utveckling

Den anpassade installationen börjar med framtagningen av den tekniska dokumentationen. Detaljerade CAD-ritningar, hydraulscheman och kopplingsscheman ger en fullständig bild innan arbetet påbörjas, så att vi tillsammans kan kontrollera att dina behov har förståtts och kommer att tillgodoses.

2. Montering

Monteringen utförs av utbildade tekniker från någon av våra certifierade verkstäder eller återförsäljare, utifrån specifika arbetsmetoder och endast med användning av Hiabs originaldelar och verktyg. Det här arbetet följer de striktaste kvalitetsstandarder så att utrustningen presterar på topp för maximal drifttid.

3. Slutlig provning och inspektion

Innan utrustningen överlämnas utförs kvalitets- och stabilitetskontroller för att säkerställa att driften är säker och att alla tekniska specifikationer som fastställdes under utvecklingsfasen har uppnåtts.

4. Överlämning

Vid leveransen ges en fullständig genomgång av funktionerna och servicebehoven, så att mottagaren lär känna utrustningen. Om en mer omfattande utbildning krävs kan en Hiabsäljare ta hand om det.