Garanti för MULTILIFT-produkter

Ett tryggt ägande med MULTILIFT-garanti

MULTILIFT-lastväxlare och -lyftdumprar följer devisen ”built to perform”, med starka material och en byggkvalitet som saknar motstycke bland konkurrenterna. Alla MULTILIFT ULTIMA-, XR- och XP-lastväxlare och FUTURA-lyftdumprar levereras med en treårig standardgaranti*. OPTIMA levereras med ett års garanti.

Garantin innefattar inte bara de delar du kanske förväntar dig, utan även följande slitdelar:

  • Målning (när zinkprimer är valt)
  • Tätningar (både interna och externa)
  • Hydraulslangar

Garantivillkoren gäller när:

  • Registrerad servicehistorik har inkluderats i garantianspråket
  • Endast original reservdelar från Hiab har använts

Till de strukturella delarna räknas för lastväxlare hjälpramen, den bakre ramen, mellanramen och krokarmen och för lyftdumprar armar och plattformen.

Image

Fem år för strukturella delar på ULTIMA och FUTURA

Faktum är att vår standardgaranti sträcker sig mycket längre än de första två åren! För MULTILIFT ULTIMA-lastväxlare och FUTURA Flex-lyftdumprar är materialgarantin fem år för strukturella delar. Och det bästa av allt är att du kan förlänga standardgarantin för valfri MULTILIFT-lastväxlare eller -lyftdumper genom att köpa till förlängd garanti.

 

Garantivillkor att ladda ner som pdf

 

För att den begränsade standardgarantin ska gälla måste produkterna registreras för garanti enligt Hiabs/MULTILIFT:s standardiserade garantiprocess. Standardgarantin omfattar sådan reparation eller sådant utbyte som krävs för att åtgärda material- eller tillverkningsfel på produkter eller delar som tillverkats av Hiab (eller Hiabs auktoriserade återförsäljare) som uppkommit under normal drift och vid korrekt användning och omfattar inte fel som uppstått genom olycksfall, felaktig användning (till exempel extremt hård användning eller överskridande av de lastgränser som definieras i bruksanvisningen) eller försummelse, och den omfattar inte heller normalt slitage. Ytterligare undantag eller krav avseende garantin kan gälla. Standardgarantin lyder alltid under tillämpliga garantivillkor och Hiabs (lokala) allmänna försäljningsvillkor, som kan vara föremål för förändring. Observera att garantivillkoren och garantiperioderna kan variera från land till land. För närmare information kring och/eller upplysningar om undantag från garantierna som anges ovan, se tillämplig MULTILIFT-garantihandbok eller kontakta din lokala Hiabsäljare.