Garanti för MOFFETT

Image

MOFFETT-garantins omfattning*

MOFFETT:s påhängstruckar följer devisen ”built to perform”, med starka material och en byggkvalitet som saknar motstycke bland konkurrenterna – och eftersom vi bygger våra maskiner med allra största noggrannhet och omsorg står vi bakom dem till 100 %. I dag levereras alla MOFFETT-produkter med ett omfattande garantipaket som ingen av våra konkurrenter kan matcha. Det innefattar inte bara de delar och aspekter du förväntar dig utan mycket, mycket mer.

Fem år för delar av stål 

Faktum är att vår standardgaranti sträcker sig mycket längre än man kan tro. För samtliga MOFFETT-produkter är garantin fem år för alla strukturella komponenter.>

Kontakta din närmaste återförsäljare för fullständig garantiinformation

* För att MOFFETTS:s begränsade standardgaranti ska gälla måste produkterna registreras för garanti enligt MOFFETT:s standardiserade garantiprocess. Standardgarantin omfattar sådan reparation eller sådant utbyte som krävs för att åtgärda material- eller tillverkningsfel på produkter eller delar som tillverkats av Hiab (eller Hiabs auktoriserade återförsäljare) som uppkommit under normal drift och vid korrekt användning och omfattar inte fel som uppstått genom olycksfall, felaktig användning (till exempel extremt hård användning eller överskridande av de lastgränser som definieras i bruksanvisningen) eller försummelse, och den omfattar inte heller normalt slitage. Ytterligare undantag eller krav avseende garantin kan gälla. Standardgarantin lyder alltid under MOFFETT:s garantivillkor och Hiabs (lokala) allmänna försäljningsvillkor, som kan vara föremål för förändring. Observera att garantivillkoren och garantiperioderna kan variera från land till land. För närmare information kring och/eller upplysningar om undantag från garantierna som anges ovan, se tillämplig MOFFETT-garantihandbok eller kontakta din lokala Hiab-säljare.