Garanti för LOGLIFT-produkter

Starkare innebär längre två års garanti

LOGLIFT:s återvinningskranar är byggda för bra prestanda, med starka material och en kvalitet på arbetet som ingen annan leverantör kan matcha. Den stora omsorg vi lägger ned på dem gör att vi med stolthet står bakom våra produkter.

I dag levereras alla LOGLIFT-kranar med en 2-årig standardgaranti som omfattar samtliga komponenter. Den gäller inte bara de delar du kanske förväntar dig, utan även följande slitdelar:

  • Målning
  • Tätningar (både invändiga och utvändiga)
  • Slangar

Tre år för delar av stål

Faktum är att vår tvååriga standardgaranti sträcker sig mycket längre än de första två åren. För alla LOGLIFT-kranar är garantin tre år för samtliga stålkomponenter.

Ladda ner garantihandboken

KONTAKTA DIN LOKALA AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FULLSTÄNDIG GARANTIINFORMATION
Image

*För att den begränsade standardgarantin ska gälla måste produkterna registreras för garanti enligt Hiabs standardiserade garantiprocess. Standardgarantin omfattar sådan reparation eller sådant utbyte som krävs för att åtgärda material- eller tillverkningsfel på produkter eller delar som tillverkats av Hiab (eller Hiabs auktoriserade återförsäljare) som uppkommit under normal drift och vid korrekt användning och omfattar inte fel som uppstått genom olycksfall, felaktig användning (till exempel extremt hård användning eller överskridande av de lastgränser som definieras i bruksanvisningen) eller försummelse, och den omfattar inte heller normalt slitage. Ytterligare undantag eller krav avseende garantin kan gälla. Standardgarantin lyder alltid under tillämpliga garantivillkor och Hiabs (lokala) allmänna försäljningsvillkor, som kan vara föremål för förändring. Observera att garantivillkoren och garantiperioderna kan variera från land till land. För närmare information kring och/eller upplysningar om undantag från garantierna som anges ovan, se tillämplig garantihandbok eller kontakta din lokala Hiabsäljare.