Garanti för HIAB-produkter

Tre år för alla produkter och komponenter

HIAB:s lastbilskranar är byggda för bra prestanda, med starka material och en kvalitet på arbetet som ingen annan leverantör kan matcha. Den stora omsorg vi lägger ned på våra kranar gör att vi med stolthet står bakom våra produkter. I dag levereras alla HIAB-kranar med en treårig standardgaranti som omfattar samtliga komponenter. Den gäller inte bara de delar du kanske förväntar dig, utan även följande slitdelar:

  • Målning
  • Tätningar (både invändiga och utvändiga)
  • Slangar

Fem år för delar av stål

Faktum är att vår standardgaranti sträcker sig mycket längre än de första tre åren. För alla HIAB-kranar med lyfträknare är garantin fem år för konstruktionskomponenter av stål (år fyra och fem omfattas inte arbetet).

Även på kranar utan lyfträknare* är vår garanti för konstruktionskomponenter av stål tre år – oavsett krok- eller verktygsdrift. Och det bästa av allt är att du kan förlänga standardgarantin för alla HIAB-kranar genom att teckna ett serviceavtal.

Gäller CL/CLX kranar som endast är tillgängliga i vissa länder.

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FULLSTÄNDIGA GARANTIVILLKOR
Image

Ansvarsfriskrivning: För att HIAB:s begränsade standardgaranti ska gälla måste produkterna registreras för garanti enligt Hiabs standardiserade garantiprocess. Standardgarantin omfattar sådan reparation eller sådant utbyte som krävs för att åtgärda material- eller tillverkningsfel på produkter eller delar som tillverkats av Hiab (eller Hiabs auktoriserade återförsäljare) som uppkommit under normal drift och vid korrekt användning och omfattar inte fel som uppstått genom olycksfall, felaktig användning (till exempel extremt hård användning eller överskridande av de lastgränser som definieras i bruksanvisningen) eller försummelse, och den omfattar inte heller normalt slitage. Ytterligare undantag eller krav avseende garantin kan gälla. Standardgarantin lyder alltid under HIAB:s garantivillkor och Hiabs (lokala) allmänna försäljningsvillkor, som kan vara föremål för förändring. Observera att garantivillkoren och garantiperioderna kan variera från land till land. För närmare information kring och/eller upplysningar om undantag från garantierna som anges ovan, se aktuell HIAB-garantihandbok eller kontakta din lokala Hiabsäljare.