Garanti för EFFER-produkter

1-årig standardgaranti

Vi bygger EFFER:s lastbilskranar för bra prestanda, med de starkaste materialen och den högsta kvaliteten på arbetet. Allt detta gör att vi med stolthet står bakom våra produkter. I dag levereras alla EFFER-kranar med en ettårig standardgaranti som omfattar samtliga komponenter, förutom i fråga om slitage.

Utöka din standardgaranti för ett tryggare ägande

Standardgarantin för EFFER:s lastbilskranar kan förlängas med ytterligare ett år, till totalt 24 månader, eller sammanlagt 2 000 arbetstimmar. En sådan förlängning omfattas av de villkor som anges i EFFER:s garantivillkor*.

Tre år för delar av stål

Faktum är att vår standardgaranti sträcker sig mycket längre än det första året. För alla EFFER-kranar som är utrustade med det automatiska lastbegränsningssystemet är garantin, om utrustningen används och regelbundet underhålls enligt instruktions- och underhållsboken, tre år för de viktigaste konstruktionskomponenterna av stål.

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FULLSTÄNDIG GARANTIINFORMATION

För att EFFER:s begränsade standardgaranti ska gälla måste produkterna registreras för garanti enligt EFFER:s standardiserade garantiprocess. Standardgarantin omfattar sådan reparation eller sådant utbyte som krävs för att åtgärda material- eller tillverkningsfel på produkter eller delar som tillverkats av EFFER (eller EFFER:s auktoriserade återförsäljare) som uppkommit under normal drift och vid korrekt användning och omfattar inte fel som uppstått genom olycksfall, felaktig användning (till exempel extremt hård användning eller överskridande av de lastgränser som definieras i bruksanvisningen) eller försummelse, och den omfattar inte heller normalt slitage. Ytterligare undantag eller krav avseende garantin kan gälla. Standardgarantin lyder alltid under EFFER:s garantivillkor och EFFER:s allmänna försäljningsvillkor, som kan vara föremål för förändring. Observera att garantivillkoren och garantiperioderna kan variera från land till land. För närmare information kring och/eller upplysningar om undantag från garantierna som anges ovan, se aktuell EFFER-garantihandbok eller EFFER:s allmänna försäljningsvillkor.