Select a country to see the content you are looking for online.

MOFFETT TRE ÅRS GARANTI

 

MOFFETT påhängstruckar är byggda på ett unikt sätt. Och därför levereras de också med ett unikt löfte. Nu introducerar vi i Sverige tre års garanti.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med ditt val av våra produkter och att din verksamhet får möjlighet till den optimala driftstid som krävs för att kunna prestera på högsta nivå. Därför erbjuder vi nu 3 års garanti på dina produkter.

VÅR GARANTI 
MOFFETT påhängstruckar är byggda för prestanda, med material och en kvalitet på utförandet som ingen annan leverantör kan matcha. Vi bygger dem med omsorg och står bakom dem med fullt förtroende. I dag levereras alla kranar med en treårig standardgaranti som gäller för alla komponenter. 

ETT UNIKT LÖFTE
Våra kunder är de första som får en sådan omfattande standardgaranti. Men det borde inte komma som en överraskning. Ingen annan tillverkare har gått så här långt – därför att inga andra påhängstruckar går så långt som MOFFETT påhängstruckar.
För att ett garantianspråk ska kunna handläggas korrekt av MOFFETT:s garantiavdelning måste det innehålla nedan angiven inledande minimiinformation om den berörda maskinen och dess komponenter.
  • Ett korrekt ifyllt leveranskort, insänt till C-care inom 30 dagar efter leverans av kranen till kunden (leveranskortet är grunden för start av garantiärenden i systemet).
  • Samtliga fält i garantianspråksformuläret ifyllda, för ge kortast möjliga handläggningstid. Bifogade foton av de delar garantianspråket avser (delarnas placering och problemets art ska framgå tydligt), tillsammans med en detaljerad problembeskrivning samt de berörda delarnas serie- och artikelnummer.
  • I vissa fall kan det visa sig nödvändigt att även skicka sac-filen för att starta undersökningen. Vänligen skicka in den på anmodan.
  • Redan existerande garantiärenden kan inte startas på nytt om det inte tillkommit nya fakta, data eller annan ny information som kan ändra de tidigare förutsättningarna.
  • Produktens rekommenderade service/underhållsintervall måste följas och vara dokumenterad.
Se Service- och garantihandbok för detaljerad information.

Delar som inte ingår i garantin: Vinsch vajer, hydraul filter hydraulolja, batterier, glidklackar, knoppar, klistermärken, spakar, plast skydd, förbrukningsvaror. Resekostnader omfattas inte av garantin.

 

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×