Henrik Strömbäck

Henrik Strömbäck JS Frakt, Sundsvall

”Jag föredrar JONSERED:s kranar helt enkelt för att kvaliteten är bättre. De känns mer robusta och har bättre storlek än andra kranar.
Dessutom har de ett bra andrahandsvärde, och det måste man ta med i beräkningen om man en dag vill byta ut kranen.”

– Henrik Strömbäck

Det är svårt att inte lägga märke till ”Skalman” när han kommer dundrande längs motorvägen. Fullastad är ”Skalman” ett 24 meter långt och 64 ton tungt ekipage som vanligtvis transporterar timmer åt SCA Skog. Bakom ratten sitter Henrik Strömbäck som just hämtat upp sin last vid en smal skogsväg någonstans utanför Sundsvall.

Det är svårt att föreställa sig att detta enorma fordon, en treaxlad lastbil med utrymme för en timmertrave som drar ett fyraxlat släp med plats för ytterligare två travar, överhuvud taget kan ta sig fram längs smala skogsvägar. Det är imponerande hur lätt Henrik klarar att vända ekipaget på grusvägar som inte är bredare än 2,8–3,5 meter.

Det är knappast någon överraskning att Henrik är en erfaren timmerförare. Att arbeta i skogen är något han gjort och varit intresserad av under hela sitt liv. Han har kört timmerbilar och andra lastbilar i 21 år. Han växte upp med skogsbruk i Haparanda där hans far ägde skog och hans farfar var virkesmätare.

 ”Intresset för skog och skogsbruk har alltid funnits där, så jag antar att det är därför jag gör det här”, säger Henrik och tillägger: ”Det är naturen och friheten i arbetet som lockar”.

Henrik arbetar för JS Frakt i Sundsvall, och företaget äger också lastbilen han kör. Den kallas ”Skalman”. Skalman är en 2,5 år gammal Mercedes som gått drygt 8 000 mil. Henrik valde att montera en JONSERED 1080 med dubbelutskjut och inbyggd slangdragning på bilen. Han var den som beslutade vad man skulle köpa in för drygt två år sedan eftersom han vet vad som krävs i skogen. Hans arbetsgivare lyssnade till hans råd för att säkerställa att man fick den utrustning som behövdes för att få jobbet gjort. 

”Vi har varit nöjda med lastbilen och kranen har fungerat mycket bra”, säger Henrik och tillägger: ”Kranen har bra funktioner, särskilt det nyutvecklade styrsystemet. Vi är mycket nöjda med det. Det verkar vara helt okänsligt för både värme och kyla.”

För Henrik är det även andra funktioner viktiga. Tillförlitligheten och att kranen reagerar på det sätt han vill att den ska är viktigt. Funktionaliteten återspeglas också i kranens andrahandsvärde, eller som Henrik uttrycker det: ”Jag föredrar JONSERED-kranar eftersom kvaliteten helt enkelt är bättre. De känns mer robusta och har bättre dimensioner än andra kranar. Dessutom har de ett bra andrahandsvärde, och det måste man ta med i beräkningen om man en dag vill byta ut kranen. Vi fick inte något för vår gamla kran, så vi har det i åtanke när det är dags att uppgradera utrustningen”.

När Henrik kör timmer för SCA Skog brukar han lämna kvar kranen så att han kan lasta mer. Vid pappersbruket behövs inte kranen eftersom SCA Skog har en separat lastare utrustad med en JONSERED 2990 som väntar på att lossa det som ska bli cellulosabaserade produkter, till exempel blöjor, mjukpapper och toalettpapper, men också trävaror och förnybar energi. När Henrik anländer med lastbilen ska den lossas så effektivt som möjligt så att han kan köra iväg och hämta ännu ett lass. Oftast kör han kortare sträckor och hinner göra tre-fyra rundor per dag.

Det är viktigt att allt är korrekt. För Henrik är leveranskvaliteten till kunderna viktig, oavsett om det är en stor kund som SCA Skog eller om det gäller mindre avverkningar på uppdrag av jordbrukare och mindre skogsägare. Timret måste levereras korrekt så att rätt timmer hamnar på rätt plats och markägarna får betalt för sitt timmer. Han måste också tänka på säkerheten i verksamheten så att ingen eller inget kommer till skada.

Eller som Henrik uttrycker det: ”Våra kunder vill att vi ska leverera service med hög kvalitet i hela värdekedjan. Timret måste levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt, och vi måste vara professionella i alla delar av kedjan. Vi arbetar ju i ett serviceyrke. ”          

Och när har han en riktigt bra dag på jobbet?

”En bra dag på jobbet skulle vara en vacker vårdag, när man sitter på en timmertrave i skogen och njuter av lunchen efter att man träffat en kund som varit mycket nöjd med transporten av hans timmer tidigare samma dag. Det är värt mycket. Då tycker man att man har världens bästa jobb. Så är det bara!”, säger Henrik med ett leende. 

Henrik Strömbäck kör en JONSERED 1080S. Den här kranmodellen ingår inte längre i sortimentet. Den har ersatts av JONSERED 1088S
Klicka här för att läsa om den nya kranmodellen.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×