Kinichi Suzuki

America Ya Company
Fukushima, Japan

”Vi är stolta över vårt säkerhetsarbete och att vi klarat oss från
allvarliga olyckor. Dessutom har Hiabs kranar
bidragit till en välfungerande verksamhet. När jag kan
lasta och lossa med precision
är jag nöjd.”

- Kinichi Suzuki

Marken är fuktig och stora vattenpölar är utspridda över hela brädgården som ligger i Koriyama-distriktet i prefekturen Fukushima. Molnen är på väg att spricka upp och temperaturen stiger långsamt mot + 28oC. Landskapet är hisnande vackert. Brädgården är belägen i ett stenbrott, omgivet av frodig japansk skog, och allt är prydligt organiserat. Timmerhögarna ligger i oklanderligt raka rader, sorterade efter storlek och kvalitet. Mellan stockarna har imponerande svarta och gula sidenspindlar spunnit sina stora nät med noggrannhet och de väntar tålmodigt på dagens första måltid.

Kinichi Suzuki, vd för America Ya Company, är som vanligt tidigt på plats, prydligt klädd för ännu en dags arbete tillsammans med sina 32 anställda. Han har just fått en ny lastbil och kran som levererats av Satoshi Endo från Hiabs återförsäljare Arm Loader. Endo går igenom lastbilen och kranen tillsammans med Kinichi Suzuki och en av dennes anställda för att säkerställa att är i sin ordning och fungerar som det ska.

Amerika Ya äger sexton lastbilar, varav åtta är utrustade med LOGLIFT- och HIAB-kranar. ”Vi använder LOGLIFT- och HIAB-kranar i vår timmerhantering och transportverksamhet. Vi har flera olika typer av kunder”, säger Suzuki och fortsätter: ”Till exempel säljer vi återvunnet träavfall till byggföretag. Vi transporterar också virke på uppdrag av de lokala myndigheterna. Vi köper virke från lokala privata företag och producerar sågspån, flis och liknande som vi sedan säljer.”

Han tog över rollen som vd för American Ya efter sin far.”Amerika Ya grundades för 57 år sedan. Jag efterträdde min far och har jobbat i den här branschen i 36 år, sedan jag var 18 år”, berättar Suzuki. Det var inte så enkelt att ta över sin fars företag som man kan tro. I början var det inte vad Suzuki ville göra. Han ville studera och pröva andra saker, men hans far insisterade. Till slut ändrade han sig och gick med på att ta över företaget. Suzuki ser det som en spännande och viktig utmaning, och han har inte ångrat sig.

”Vårt arbete påverkas mycket av miljön vi arbetar i. Vi hamnar i olika typer av situationer på platserna där vi hanterar timmer. Med hjälp av våra maskiner kan vi sköta arbetet och klara alla utmaningar vi möter. Det här är ett jobb som passar mig bra, jag trivs”, säger Suzuki.

Företaget är beläget i Koriyama-distriktet i prefekturen Fukushima. I prefekturen Fukushima bor det 1,9 miljoner människor, och hela 68 % av ytan är täckt av skog. Men affärsklimatet är hårt. Överlag är den japanska skogsindustrin på tillbakagång. Även om det finns en stor efterfrågan på virke i Japan så är konkurrensen från virke utomlands extremt hög. Det har lett till statliga insatser för att öka den japanska självförsörjningen av timmer. Efter några år har detta börjat ge resultat, och självförsörjningen har ökat 30 % från den värsta dippen på 18 % för några år sedan. Efter den fruktansvärda jordbävningen med den efterföljande tsunamin och kärnkraftverksolyckan i mars 2011 har efterfrågan på alternativ förnybar energi ökat dramatiskt. Byggandet av nya biomassakraftverk gör att självförsörjningsgraden stadigt ökar. En annan utmaning för den japanska skogsindustrin är den åldrande arbetskraften. Inom skogsnäringen arbetar man hårt för att locka till sig yngre arbetskraft, både kvinnor och män.

Kinichi Suzuki är fullt medveten om dessa utmaningar. Det är viktigt att tänka på vilka faktorer som är viktiga för att skapa en hållbar verksamhet. Vissa saker är särskilt viktiga för honom. ”Vår policy är att agera snabbt”, säger han. Jag anser att det är viktigt att i god tid vidta åtgärder för att möta kundernas behov.” Han har även tänkt på hur han samarbetar med andra företag. America YA ingår i ett virkeskooperativet i prefekturen Fukushima. Kooperativet sysselsätter ytterligare 30 personer, och det gör det möjligt att erbjuda både snabba och effektiva tjänster. Fördelen formuleras bäst av Kinichi Suzuki själv: ”Det är anledningen till att våra kunder beställer av oss”.

Men det är också viktigt för Suzuki att locka till sig bra personal och att behålla sina anställda, eftersom det är så ont om folk. Han lägger mycket tid och kraft på att föregå med gott exempel. Han arbetar hårt tillsammans med sina medarbetare och ser till att bära lämpliga säkerhetskläder och uppträda korrekt. Säkerheten i verksamheten och en bra arbetsmiljö är viktigt. Eller som han uttrycker det: ”Vi är stolta över vårt säkerhetsarbete och vi har inte haft några allvarliga olyckor. Dessutom har Hiabs kranar bidragit till en välfungerande verksamhet. När jag kan lasta och lossa lasten med precision är jag nöjd.” Han påpekar att ”Viktigast är säkerhet och hållbarhet.”

Suzuki lägger en ära i att åstadkomma en bra affär för både sina kunder och sina anställda. För honom är grunden till en bra affärsverksamhet att i alla lägen vara en pålitlig affärspartner. Han förväntar sig samma sak från sina affärspartners.
”Hiab är en världsledande leverantör. Jag vet att maskinernas enastående prestanda har byggts upp i Europa. Precis som andra maskintillverkare är Hiab ett stort företag och har en utvecklingskapacitet som kan garantera en hållbar produkt. Trots hård konkurrens har Hiab överlevt och lyckats på en svår marknad. Det är därför jag litar på Hiab”, sammanfattar Kinichi Suzuki.

Kinichi Suzuki äger en JONSERED 115Z. Den har ersatts med den nya modellen LOGLIFT 125Z.

Klicka här för att läsa om den nya kranmodellen.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×