Select a country to see the content you are looking for online.

TVÅ ÅRS GARANTI

 

LOGLIFT:s skogskranar och JONSERED skogs- och återvinningskranar är byggda på ett unikt sätt. Och därför levereras de också med ett unikt löfte. Nu introducerar vi i Sverige två års garanti. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med ditt val av våra produkter och att din verksamhet får möjlighet till den optimala driftstid som krävs för att kunna prestera på högsta nivå. Därför erbjuder vi nu 2 års garanti på dina produkter.

TVÅ ÅRS GARANTI PÅ ALLA PRODUKTER OCH DELAR

LOGLIFT:s skogskranar och JONSERED skogs- och återvinningskranar är byggda för prestanda, med material och en kvalitet på utförandet som ingen annan leverantör kan matcha. Vi bygger dem med omsorg och står bakom dem med fullt förtroende. I dag levereras alla kranar med en tvåårig standardgaranti som gäller för alla komponenter.

TRE ÅRS GARANTI PÅ STÅL

Faktum är att vår standardgaranti sträcker sig mycket längre än de första 2 åren. Alla stålkomponenter i LOGLIFT och JONSERED kranar täcks av garantin i tre år. För att se fullständinga villkor för garantin. Kontakta oss på Hiab eller din närmaste Hiab serviceverkstad.

ETT UNIKT LÖFTE

LOGLIFT och JONSERED's kunder är de första som får en sådan omfattande standardgaranti. Men det borde inte komma som en överraskning. Ingen annan tillverkare har gått så här långt – därför att inga andra kranar går så långt som LOGLIFT och JONSERED.

För att ett garantianspråk ska kunna handläggas korrekt av Hiab:s garantiavdelning måste det innehålla nedan angiven inledande information om den berörda maskinen och dess komponenter.

  • Produktens rekommenderade service/underhållsintervall måste följas.
  • Service ska vara utförd av Hiab rekommenderad serviceverkstad, med endast Hiab originaldelar.
  • Servicekort i Service- och garantihäfte ska vara ifyllt och undertecknat. På begäran uppvisa servicehistorik för utrustningen.
  • Ett korrekt ifyllt leveranskort, insänt inom 30 dagar efter leverans av kranen till kunden (leveranskortet är grunden för start av garantiärenden i systemet).
  • Samtliga fält i garantianspråksformuläret ifyllda, för att ge kortast möjliga handläggningstid. Bifogade foton av de delar garantianspråket avser (delarnas placering och problemets art ska framgå tydligt), tillsammans med en detaljerad problembeskrivning samt de berörda delarnas serie- och artikelnummer. I vissa fall kan det visa sig nödvändigt att även skicka sac-filen för att starta undersökningen. Vänligen skicka in den på anmodan.
  • Redan existerande garantiärenden kan inte startas på nytt om det inte tillkommit nya fakta, data eller annan ny information som kan ändra de tidigare förutsättningarna. Se Service- och garantihandbok för detaljerad information.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

LADDA NER BROSCHYR

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×