Select a country to see the content you are looking for online.

VÝBER HÁKOVÉHO NOSIČA MULTILIFT

10 najdôležitejších otázok pri výbere hákového nosiča 

Bez ohľadu na to, či prevádzkujete iba jedno nákladné vozidlo, alebo dohliadate na celú flotilu, podnikáte v stavebníctve alebo v správe odpadov a recyklácii, si musíte múdro vybrať, aby ste získali výmenou za svoju investíciu do hákového nosiča najlepší výkon. 

Tu je niekoľko najdôležitejších vecí, ktoré musíte pri výbere hákového nosiča zvážiť. 

1. Potrebujem, aby môj hákový nosič umožňoval posúvanie alebo nakláňanie, prípadne kombináciu?
Rôzne pohyby ponúkajú rôzne výhody podľa použitia a situácie. Kombinácia, ktorá ponúka nízke uhly pre výmenu nadstavby a prenos nadstavby na náves alebo z neho, môže byť užitočná pri použitiach s nízkou svetlou výškou. 

2. Ako často počas dňa potrebujem spúšťať, nakláňať, vymieňať nadstavby atď.?
Niektoré použitia, napríklad správa odpadov a recyklácia, zahŕňajú počas bežného dňa veľký počet výmien nadstavieb. Iné vyžadujú časté nakláňanie a spúšťanie, napríklad ak používate nákladné vozidlo ako sklápacie vozidlo na dopravu hliny alebo štrku. Čím rýchlejšie dokáže váš hákový nosič vykonávať tieto funkcie, tým viac toho stihnete za kratšiu dobu, čo sa priamo prenáša do vyšších ziskov. Skontrolujte, či má vybratý hákový nosič možnosti zvýšenej rýchlosti a postupnosti. 

3. Budem musieť prevážať vyššie kontajnerové nadstavby?
Vyššie kontajnerové nadstavby znamenajú, že môžete počas jednej cesty previezť väčší náklad. V takom prípade budete potrebovať hákový nosič s nižšou inštalačnou výškou a nižšou hmotnosťou, aby ste dokázali zvládnuť výšku a dodatočnú hmotnosť nadstavieb. 

4. Prebieha moja práca každý deň za rovnakých podmienok, alebo sa niekedy stretávam so situáciami, ktoré vyžadujú väčší dosah alebo výkon?
Ak vykonávate rutinnú a opakovanú prácu, nemá zmysel platiť navyše za rezervný výkon, ktorý nepotrebujete. Pri použitiach, kde sa náklad líši, alebo kde niekedy potrebujete zvýšenú výkonnosť v blízkosti nadstavby, prípadne dodatočný dosah, však môže vstavaný rezervný výkon znamenať, že zvládnete úlohy, ktoré iní nezvládnu. 

5. Aký druh ovládania je najvhodnejší pre moju pracovnú situáciu, bezpečnosť a rozpočet?
Hákové nosiče sa dodávajú s rôznymi typmi ovládacích systémov, od osvedčených pneumatických ovládačov až po najmodernejšie jednotky PLC (programovateľné logické ovládanie). Inteligentné ovládanie sa však nelíši iba použitou technológiou. Tiež závisí na dostatočnej predvídavosti. Dnes môžete potrebovať iba ovládacie prvky v kabíne a externé ovládacie prvky. Zajtra môžete potrebovať diaľkové ovládanie. Preto sa uistite, že je možné hákový nosič pružne a jednoducho dovybaviť. 

6. Pracujem na miestach, kde predstavuje hluková záťaž problém?
Ak pracujete v meste, na predmestí alebo v iných oblastiach s prísnou reguláciou hluku, je dôležité uistiť sa, že je hákový nosič vhodný na prácu v týchto oblastiach, má krátke doby cyklu, nízke otáčky motora a menšie trenie. 

7. Aké bezpečnostné normy potrebujem dodržiavať alebo stanoviť?
Bezpečnosť nesmiete podceňovať. Hľadajte hákové nosiče, ktoré využívajú kľúčové bezpečnostné prvky, napríklad automatické západky, bezpečnostné blokovacie prvky a stabilizačné prvky, ako aj inteligentné funkcie, ktoré vás upozornia na riziko problémov, než k nim dôjde. 

8. Nakoľko je pre moje podnikanie dôležitá úspora paliva?
Spotreba paliva môže predstavovať veľkú záťaž vášho rozpočtu, o životnom prostredí ani nehovoriac. Úspora paliva (a emisií) sa líši podľa rôznych faktorov, vrátane hmotnosti rámu a dielov, väčšej záťaže na jednu cestu, systémov regenerácie, energeticky efektívnej hydrauliky a ďalších. 

9. Akú pomoc môžem získať so servisom a zaistením, že môj hákový nosič spĺňa protokoly technickej kontroly?
Hákový nosič, ktorý trávi viac času v servise než v prevádzke, vám nezarába. Hľadajte možnosti, ktoré riešia rutinný servis a technické kontroly hákového nosiča, od plánovania až po dodatočné kontroly. Tieto možnosti najviac zvýšia pravdepodobnosť, že sa vyhnete nepotrebným a neočakávaným prestojom, takže budete môcť dodržať plán. 

10. Plánujem v budúcnosti inovovať alebo nahradiť hákový nosič?
Hodnota pri ďalšom predaji predstavuje pre mnohých vlastníkov hákových nosičov dôležitý faktor. Ak plánujete v budúcnosti hákový nosič inovovať alebo nahradiť iným, venujte zvláštnu pozornosť odolnosti a jednoduchej starostlivosti, rovnako ako aj podpore pri dlhodobom servise a záruke.

 

NÁJDITE SVOJ ĎALŠÍ HÁKOVÝ NOSIČ MULTILIFT

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×