Select a country to see the content you are looking for online.

CENNÉ FUNKCIE, KTORÉ VÁM POMÁHAJÚ DOSIAHNUŤ LEPŠÌ VÝKON

 

 

HIAB FRAMEWORKS
Inštalácia nakladacieho žeriava je zložitá a časovo náročná. Nemusí to však tak byť. Dnes máme k dispozícii modulárny systém, ktorý vám poskytne vopred vyrobený základný rám, dokonale sa hodiaci na vybraté nákladné vozidlo. Nielenže bude inštalácia rýchlejšia a jednoduchšia, základný rám tiež umožňuje získať stabilnejší žeriav s plne optimalizovaným výkonom. 

Prečítajte si ďalšie informácie o HIAB FRAMEWORKS 

   

   


Ovládacie systémy HIAB HiDuo a HiPro
Najlepší žeriav je dokonalý až pri spojení s najlepšou ovládacou technológiou, ktorú nájdete v systémoch diaľkového ovládania HIAB. Ovládanie HIAB HiDuo poskytuje vynikajúci všestranný výkon, zatiaľ čo ovládanie HIAB HiPro ponúka najlepšiu plynulosť, všestrannosť a rýchlosť. Oba systémy sú vybavené špeciálnymi funkciami, ktoré umožňujú zvýšiť kapacitu, keď to najviac potrebujete. 

Prečítajte si ďalšie informácie o našich ovládacích systémoch

    


nDurance
Náš náter nDurance predstavuje technologicky vyspelý a environmentálne šetrný proces predbežnej úpravy a lakovania založený na nanotechnológii v kombinácii so špičkovým elektrickým nanášaním a práškovým farbením. Každý milimeter štvorcový je pokrytý troma rôznymi ochrannými vrstvami poskytujúcimi tú najvyššiu odolnosť voči korózii.

Prečítajte si ďalšie informácie o nátere nDurance

    


VSLPLUS (Logika premenlivej stability Plus)
VSLPLUS je bezpečnostný systém, ktorý maximalizuje kapacitu vypočítaním stability na základe polohy nôh stabilizátora a celkovej hmotnosti nákladného vozidla. Vďaka zohľadneniu skutočného zaťaženia umožňuje získať v prípade skutočnej potreby významné zvýšenie zdvíhacej kapacity.

Pozrite si video o  VSLPLUS 

    


CTC – ovládanie hrotu žeriava 
Vďaka funkcii ovládania hrotu žeriava môže obsluha ovládať hrot žeriava miesto (ako je bežné) ovládania jednotlivých funkcií žeriava (otáčanie, prvý výložník, druhý výložník, vysúvacie výložníky). To znamená, že je žeriav ovládaný iba pomocou troch pák – otáčanie, vodorovný pohyb a zvislý pohyb. 

Prečítajte si ďalšie informácie o systéme  CTC – ovládanie hrotu žeriava

    


Systém stability nákladu pri vodorovných pohyboch (LSS-H)
Systém LSS automaticky kompenzuje nechcený nadmerný pohyb páky pri vodorovných operáciách. Vďaka tomu je prevádzka žeriava rýchlejšia a plynulejšia. Systém tiež chráni náklad, vozidlo a pracovné prostredie v okolí žeriava pred možnými škodami.

Pozrite si video o LSS

    


Systém stability nákladu pri zvislých pohyboch (LSS-V)
Systém LSS automaticky kompenzuje nechcený nadmerný pohyb páky pri zvislých operáciách. Vďaka tomu je prevádzka žeriava rýchlejšia a plynulejšia. Systém tiež chráni náklad, vozidlo a pracovné prostredie v okolí žeriava pred možnými škodami.

Pozrite si video o LSS

    


Distribúcia toku čerpadla (PFD)
Systém distribúcie toku čerpadla (PFD) distribuuje olej v ideálnom pomere k pohybom páky ovládacieho systému, čo vedie k hladkej prevádzke. Spolu s optimalizovanou hydraulikou a vysokokvalitnými ventilmi umožňuje systém minimalizovať energetické nároky a spotrebu paliva. 

    


Trojbodový mostík
Trojbodový mostík znižuje námahu vyvíjanú na podvozok vozidla vďaka minimalizácii obmedzenia pohyblivosti podvozka. To neplatí iba pre samotné zdvíhanie, ale aj na jazdu vozidlom, vďaka čomu dochádza k predĺženiu užitočnej životnosti a zaisteniu plynulej a pohodlnej jazdy. 

    


Pomocník vysúvania výložníka (BDA)
Pomocník vysúvania výložníka (BDA) sleduje uhol a polohu výložníka počas skladania alebo vysúvania a bráni obsluhe vo vykonaní pohybov, ktoré by mohli poškodiť žeriav. 

    


Valce s úplnou postupnosťou (FSC)
Valce s úplnou postupnosťou (FSC) zabraňujú bočným výkyvom a neočakávaným pohybom a tým zvyšujú stabilitu výložníka, zvlášť v prípadoch, keď manipulujete s nákladmi vo vysokých polohách. 

 


ASC – automatické ovládanie rýchlosti
Funkcia ASC umožňuje hladké zvýšenie zdvíhacej kapacity až o 10 % v rámci jedného hladkého a plynulého pohybu. Táto funkcia, ktorá je jedinečná pre zariadenia spoločnosti Hiab, sa spúšťa automaticky. To znamená, že obsluha nič nezaznamená ani nepocíti. Táto funkcia sa aktivuje pri dosiahnutí bežného limitu kapacity – môžete teda zdvihnúť náklad aj v prípadoch, kedy by sa iné žeriavy úplne zastavili. Zvýšenie kapacity je kompenzované miernym spomalením vnútorného a vonkajšieho výložníka. Táto funkcia významne zvyšuje horný limit kapacity, bezpečnosť aj efektivitu. 

 


ADC – automatické ovládanie záťaže
Jedinečná a patentovaná funkcia automatického ovládania záťaže (ADC) spoločnosti Hiab predstavuje jediný automatický systém svojho druhu na trhu. Umožňuje zvýšiť nominálnu kapacitu žeriava pri zavesených nákladoch až o 10 % bez dodatočnej námahy alebo únavy oceľovej konštrukcie. To umožňuje znížiť potrebnú údržbu počas celej životnosti žeriava. Ak žeriav zaznamená tlak smerom nahor na koniec výložníka, napríklad pri hĺbení alebo kopaní, kapacita sa automaticky vráti na bežnú úroveň. Vďaka funkcii ADC môžete bezpečne zdvíhať náklady, ktoré by inak prekročili kapacitu žeriava, a môžete pokračovať v práci bez prerušenia, ak je potrebné zdvíhať veľkokapacitný náklad. Funkcia ADC zvyšuje všestrannosť žeriava a umožňuje dosiahnuť lepší servis.

NÁJDITE SVOJ BUDÚCI ŽERIAV HIAB

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×