POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca witryny hiab.com w zakresie obszaru biznesowego firmy Hiab należącego do Cargotec Corporation („Polityka prywatności”) zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych w obszarze biznesowym firmy Hiab należącym do Cargotec Corporation oraz jej pracowników, partnerów i podmiotów stowarzyszonych („Hiab”) związane z niniejszą witryną oraz witryną hiab.com („Witryna”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z Witryny. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy o opuszczenie Witryny.

Ochrona danych użytkownika i bezpieczeństwo danych
Firma Hiab dołożyła wszelkich starań i podjęła stosowne środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Witryny. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że zawsze istnieje ryzyko związane z udostępnieniem danych osobowych i żadna technologia nie jest w pełni bezpieczna. Firma Hiab dokonuje przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (523/1999) i innymi stosownymi przepisami w tym zakresie.

Cel przetwarzania danych
Firma Hiab dąży do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego i bezpiecznego przetwarzania danych. Ponadto firma Hiab pragnie ulepszać Witrynę w celu zapewnienia lepszej jakości usług i rozszerzenia ich zakresu. Celem firmy Hiab jest świadczenie efektywnych kosztowo usług odpowiadających Twoim indywidualnym potrzebom bez konieczności rejestrowania się w każdym oddzielnym serwisie udostępnianym w Witrynie.

Informacja dla Klienta
Firma Hiab promuje otwartość procesu przetwarzania danych osobowych i zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Opisem zbioru danych Cargotec, zawierającym szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez firmę Cargotec. Z chwilą zarejestrowania się w Witrynie lub przydzielenia na innej zasadzie indywidualnego kodu identyfikacyjnego umożliwiającego dostęp do kont możesz zostać poproszony(-a) o podanie pewnych informacji. Informacje te są gromadzone w celu zapewnienia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz treści odpowiadających Twoim potrzebom i zainteresowaniom.

Pliki cookie
Hiab może okresowo umieszczać w Twoim komputerze informacje pozwalające nam na identyfikację użytkowników Witryny. Informacje takie są powszechnie znane jako pliki cookie. Pliki cookie informują firmę Hiab o sposobie i czasie korzystania z Witryny, miejscu użytkownika w jej strukturze oraz pomagają firmie Hiab ulepszać Witrynę w celu poprawy świadczonych usług. Pliki cookie są obecnie powszechnie stosowane w wielu witrynach internetowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie lub chcesz uzyskiwać informacje o ich umieszczaniu, możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, pod warunkiem że przeglądarka, której używasz, zapewnia taką możliwość.

Przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od Twojej zgody.
Przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od Twojej zgody. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli dostarczać Ci nasze produkty i usługi. Wycofanie zgody może uniemożliwić nam dostarczanie całości lub części usług lub produktów. Witryna jest technicznie podzielona na odrębne sekcje. Niektóre z nich mogą wymagać uzyskania dodatkowych danych osobowych, podczas gdy z innych można korzystać bez konieczności przetwarzania jakichkolwiek informacji osobowych.

Przekazanie danych osobowych
Dane osobowe nie będą przekazywane poza firmę Hiab, jej partnerów i podmioty stowarzyszone. Z uwagi na wymogi techniczne i praktyczne dotyczące przetwarzania, część danych osobowych może znajdować się na serwerach podwykonawców lub być przez nich przetwarzana. Podwykonawcy ci zobowiązali się przestrzegać przyjętych przez firmę Hiab standardów przetwarzania danych. Firma Hiab może przekazywać zagregowane dane statystyczne dotyczące jej klientów, sprzedaży, wzorców ruchu na stronie oraz inne informacje dotyczące Witryny zaufanym osobom trzecim, lecz takie dane statystyczne nie będą zawierały danych osobowych.

Kontakt z firmą Hiab
Możesz w dowolnej chwili skontaktować się z firmą Hiab, aby sprawdzić, czy Twoje dane osobowe są poprawne. Na Twoje żądanie firma Hiab poprawi lub usunie dane osobowe, które są niekompletne, niepoprawne lub nieaktualne. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z firmą Hiab za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie www.hiab.com. Firma Hiab dąży do ciągłego rozwoju Witryny, a tym samym niniejsze oświadczenie może również zostać zaktualizowane tak, aby odzwierciedlało obecny stan rzeczy. Firma Hiab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i powiązanym z nią Opisie zbioru danych oraz wyraża nadzieję, że użytkownicy będą okresowo sprawdzać tę Politykę w celu zapoznania się z takimi zmianami. Ewentualne dodatkowe pytania i uwagi dotyczące działalności firmy Hiab jako administratora danych należy kierować do Hiab za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Łącze  do Opisu zbioru danych firmy Cargotec

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×