Kinichi Suzuki

America Ya Company
Fukushima, Japan

«Vi er stolte av sikkerheten i arbeidet, uten noen
alvorlige ulykker. Hiabs kraner har dessuten
hjulpet oss med å oppnå god drift. Når jeg kan
laste og losse lasten med presisjon, blir
jeg glad.»

- Kinichi Suzuki

Grunnen er fuktig og store sølepytter er spredt over hele tømmeropplaget i Koriyama-distriktet i prefekturet Fukushima. Skyene letter og temperaturen nærmer seg  sakte 28 °C. Omgivelsene tar pusten fra en. Tømmeropplaget ligger i et steinbrudd, omgitt av frodig japansk skog, og på området er alt ordentlig organisert, med stabler av tre perfekt plassert i rette linjer og sortert etter størrelse og kvalitet. Mellom tømmerstokkene har imponerende svarte og gule silkeedderkopper spunnet sine digre nett og venter nå på dagens første måltid.

Herr Kinichi Suzuki, president i America Ya Company, har som vanlig stilt tidlig på jobb, ulastelig antrukket for enda en dags arbeid sammen med sine 32 medarbeidere. Han har nettopp fått en ny lastebil og kran levert personlig av herr Satoshi Endo fra Hiabs forhandler Arm Loader. Herr Endo inspiserer lastebilen og kranen sammen med herr Suzuki og en av hans ansatte, for å sikre at alt fungerer som det skal og at alt er i orden.

America Ya har 16 lastebiler, og av disse er 8 utstyrt med LOGLIFT- og HIAB-kraner. «Vi bruker LOGLIFT- og HIAB-kraner i tømmerhåndteringen og transportvirksomheten. Vi har en rekke ulike kunder.» sier herr Suzuki, og fortsetter «Vi selger for eksempel resirkulert treavfall til byggeselskaper. Vi transporterer også tre på vegne av de lokale myndighetene. Vi kjøper tømmer fra lokale private selskaper og produserer sagmugg, treflis osv. som vi selger.»

Han tok over American Ya Company etter sin far for mange år siden.«America Ya ble etablert for 57 år siden. Jeg tok over etter min far og har vært i denne bransjen i 36 år, helt siden jeg var 18 år gammel,» sier herr Suzuki. Det var ikke så ukomplisert å ta over farens virksomhet som man skulle tro. Det var egentlig ikke dette herr Suzuki ønsket å drive med. Han ville studere og gjøre andre ting, men faren insisterte. Etter hvert ombestemte han seg og sa seg villig til å ta over selskapet. Han så på det som en spennende og viktig utfordring, og han har ikke angret siden.

«Arbeidet påvirkes i stor grad av det naturlige miljøet. Vi kommer opp i mange situasjoner på de ulike stedene der vi håndterer tømmeret. Ved hjelp av maskinene kan vi håndtere arbeidet og utfordringene vi støter på. Denne jobben passer godt for meg, og jeg trives med den,» sier herr Suzuki.

Selskapet holder til i Koriyama-distriktet i prefekturet Fukushima.  Prefekturet Fukushima har 1,9 millioner innbyggere, og hele 68 % av arealet er dekket av skog. Men forretningsklimaet er tøft. Det er generelt nedgangstider i den japanske skogindustrien. Selv om det er stor etterspørsel etter tømmer i Japan, er det ekstremt høy konkurranse fra tre produsert i utlandet. Dette har resultert i en regjeringspolitikk der man ønsker å øke den japanske selvforsyningsraten av tømmer. Etter noen få år har dette begynt å gi resultater, og selvforsyningsraten har økt med 30 % fra bunnen på 18 % for noen år siden. Etter den forferdelige tsunamikatastrofen og kjernekraftulykken i mars 2011 har etterspørselen etter alternative fornybare energikilder økt dramatisk, og byggingen av nye biomassekraftverk har styrket den stadig økende selvforsyningsraten. En annen utfordring med skogindustrien i Japan, er den stadig eldre arbeidsstokken. Skogbruksnæringen jobber iherdig for å tiltrekke seg yngre arbeidere, både kvinner og menn.

Herr Suzuki er svært bevisst på disse utfordringene. Det er avgjørende å tenke på hvilke verdier som er viktige for å kunne opprettholde en bærekraftig virksomhet. Han har noen sentrale verdier som er spesielt viktige for ham. Han sier at «vår policy er rask handling. Jeg mener det er viktig å ta betimelige tiltak for å tilfredsstille kundenes behov.» Han har også tenkt over hvordan han samarbeider med andre virksomheter. I tillegg til de 32 medarbeiderne i America YA Company, er virksomheten også en del av Koriyama-tømmerkooperativet i prefekturet Fukushima. Kooperativet har ytterligere 30 eksterne arbeidere, noe som gjør at de kan fokusere på en tjeneste som både er effektiv og betimelig. Fordelen forklarer herr Suzuki best selv; «Jeg tror det er derfor vi får bestillinger fra kundene

Det er imidlertid også viktig for herr Suzuki å tiltrekke seg gode arbeidere og å beholde dem, fordi det er så få av dem. Han legger mye tid og ressurser i å være en god rollemodell, som arbeider hardt sammen med kollegaene, bruker hensiktsmessige sikkerhetsklær og fremstår skikkelig. Sikkerhet i driften og et godt arbeidsmiljø er viktig. Eller, som han sier det: «Vi har vært stolte over vårt sikre arbeid uten alvorlige ulykker. Hiabs kraner har dessuten hjulpet oss med å oppnå god drift. Når jeg kan laste og losse lasten med presisjon, blir jeg glad.» Han påpeker også at «Det viktigste er sikkerheten og slitestyrken.»

Herr Suzuki legger mye ære i å skape en god virksomhet for kundene og medarbeiderne. For ham er essensen av en god virksomhet å være en pålitelig partner, uansett hva man måtte bli utsatt for. Han forventer også det samme fra sine forretningspartnere.
«Hiab er verdens ledende leverandør. Jeg vet at den enestående ytelsen er bygget opp i Europa. I likhet med andre produsenter av spesialmaskiner,  er Hiab et storskalaselskap med utviklingspotensial som tilbyr slitesterke produkter. Hiab har dessuten overlevd og lyktes i tøffe markedsforhold. Det er derfor jeg stoler på Hiab,» sier herr Suzuki.

Kranmodellen Kinichi Suzuki eier, er en JONSERED 115Z. Denne er blitt skiftet ut med den nye modellen LOGLIFT 125Z.

Klikk her for å finne ut mer om den nye kranmodellen.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×