STRATEGI 2015

Hiabs strategiske mål er å oppnå den beste kundetilfredsheten innen godshåndtering for veitransport, for å øke lønnsomheten og vokse raskere enn markedet. For raskere å kunne iverksette strategien for å oppnå raskere vekst, har Hiab valgt tre viktige fokusområder for å gjøre det lettere å ta beslutninger og oppnå disse målene:

  • Slå konkurrenter innen salg og service
  • Utarbeide kundedrevne, forenklede og konkurransedyktige produkttilbud
  • Redusere verdikjedens kompleksitet, kostnader og kontantkonverteringssyklus

Slå konkurrenter innen salg og service

Hiab fortsetter å bygge på prinsippet med å ha ett ansikt utad mot kundene, og vi har de siste årene harmonisert, forenklet og styrket veien til markedet. Hiab fortsetter å investere og bygge ekspertise på viktige områder som forhandlerledelse og deletilgjengelighet for å tilfredsstille behovet i markedene på den mest profesjonelle og produktive måten.

Kundetilfredshet er førsteprioritet for Hiab, som det også er for Hiabs forhandlere og servicepunkter. Hiab tar regelmessig kontakt med kunder som har kjøpt et nytt Hiab-produkt, for å måle kundetilfredsheten gjennom en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet omfatter kunder over hele verden og tar for seg alle aspekter i relasjonen med Hiab, fra salg til produkter, oppfølgingsservice og Hiab generelt. Resultatene av disse undersøkelsene innlemmes i Hiabs prosesser, med mål om hele tiden å forbedre produkt- og servicekvaliteten.

Det er også svært viktig for Hiab at kundene føler seg trygge når de bruker produktene, uansett hvor de er produsert. Hiab har utviklet Hiab Production System, som betyr at vi lager den samme Hiab-kvaliteten i alle produksjonslinjer over hele verden. Kvalitetskravene, prinsippene, prosessene og standardene er de samme for alle anleggene. Man bruker de samme nøkkelkomponentene, og all testing skjer i henhold til samme metode.

Utarbeide kundedrevne, forenklede og konkurransedyktige produkttilbud

Gjennom kontinuerlig oppgradering av forsknings- og produktporteføljen kan Hiab utvikle tilbudet for å tilfredsstille kundenes behov og forventninger globalt, med produkter som reduserer levetidskostnader og som er slitesterke, pålitelige, sikre og enkle å bruke. Hiabs produktkvalitet garanteres gjennom innovativt teknisk lederskap. Produktutviklingen er basert på kundenes behov. Et godt eksempel på dette er nDuranceTM. nDuranceTM er en teknologisk avansert og miljøvennlig forbehandlings- og lakkeringsprosess som sikrer et langt og kostnadseffektivt eierskap med en kran som holder seg pen gjennom hele levetiden. Med nDuranceTM kan Hiab tilby bransjens beste høyteknologiske beskyttelse.

Redusere verdikjedens kompleksitet, kostnader og kontantkonverteringssyklus

For å kunne redusere verdikjedens kompleksitet, kostnader og kontantkonverteringssyklus må man optimalisere distribusjonsnettverket, driftskapitalstyringen og ha nye fullskala produksjonsanlegg. Hiab Production System gjør at vi kan være fleksible mellom anleggene for optimal utnyttelse og kortest mulig leveringstid ut til kundene.

 

Les også om Cargotecs strategi.

×

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×