Select a country to see the content you are looking for online.

MULTILIFT-KOUKKULAITTEEN VALINTA

Kymmenen keskeisintä kysymystä koukkulaitetta valittaessa 

Käytitpä sitten vain yhtä kuorma-autoa tai hallinnoit koko autokantaa tai toimit rakentamisen tai jätteiden ja kierrätyksen aloilla, on syytä valita viisaasti jotta saat koukkulaitteen investoinnista parhaan mahdollisen suorituskyvyn. 

Seuraavassa joitakin keskeisimmistä asioista otettavaksi huomioon koukkulaitetta valittaessa. 

1. Tarvitsenko liuku- vai kallistusliikettä koukkulaitteeseeni vaiko ehkä niiden yhdistelmää?
Erilaiset liikkeet tarjoavat erilaisia etuja sovelluksesta ja tilanteesta riippuvasti. Esimerkiksi yhdistelmä, joka mahdollistaa pienet kulmat lavan vaihtoon ja lavan siirtoon vedettävään perävaunuun tai siitä pois, voi olla hyödyllinen matalan kulkukorkeuden sovelluksissa. 

2. Kuinka usein päivän aikana minun on tarpeen laskea, kipata ja vaihtaa lavoja jne?
Joihinkin sovelluksiin, kuten jätteiden kierrätykseen, kuuluu useita lavan vaihtoja päivittäisten rutiinien aikana. Toiset vaativat säännöllistä kippaamista ja laskemista, kuten kuorma-auton käyttäminen maaperän ja soran kuljetukseen. Mitä nopeammin koukkulaitteesi pystyy suorittamaan nämä toiminnot, sitä enemmän työtä voit tehdä lyhyemmässä ajassa, mikä lisää suoraan voittoja. Tarkista mahdollisuudet nopeuden lisäämiseen ja vaiheiden tehostamiseen koukkulaitetta valitessasi. 

3. Onko minulla tarvetta kuljettaa korkeampia vaihtolavoja?
Korkeammilla vaihtolavoilla voit tietysti kuljettaa suuremman hyötykuorman matkaa kohden. Niiden korkeuden ja suuremman painon vuoksi tarvitset koukkulaitteen, jonka asennuskorkeus on alhaisempi ja joka on kevyempi. 

4. Työskentelenkö samanlaisissa olosuhteissa joka päivä vai kohtaanko ajoittain tilanteita, joissa tarvitaan enemmän tehoa tai ulottuvuutta?
Tavanomaisessa ja toistuvassa työssä ei ole mitään syytä maksaa ylimääräistä tehoreserveistä, joita ei tarvita. Kuitenkin sovelluksissa, joissa kuormat vaihtelevat tai joskus tarvitaan lisätehoa lavan läheisyydessä tai käytettäessä poikkeuksellisen suuria ulottuvuuksia, sisäänrakennettu tehoreservi tekee mahdolliseksi suorittaa töitä, joihin muut eivät pysty. 

5. Millainen ohjaus toimii parhaiten omassa työtilanteessani sekä turvallisuuden ja budjetin kannalta?
Koukkulaitteita on saatavana erilaisin ohjausjärjestelmin varustettuina, hyviksi koetuista paineilmaan perustuvista hallintalaitteista to edistyneisiin logiikkaohjattuihin PLC-ohjaimiin. Mutta älykkäässä ohjauksessa ei ole kysymys vain teknologiasta. Siinä ajatellaan myös tulevaisuutta. Tänä päivänä saatat tarvita vain ohjaamon sisäisiä ja ulkoisia ohjaimia. Huomenna voit jo tarvita radio-ohjausta. Kannattaa siis varmistaa, että koukkulaite mahdollistaa joustavan jälkiasennuksen. 

6. Työskentelenkö paikoissa, joissa meluhaitat voivat olla ongelma?
Kun työskentely tapahtuu kaupungissa tai esikaupunki- tai muilla alueilla, joissa on tiukat melunormit, on tärkeää varmistaa, että koukkulaite pystyy täyttämään nämä normit lyhyiden työskentelyaikojen, alhaisten moottorin kierroslukujen ja vähäisemmän kitkan muodossa. 

7. Mitä turvallisuusvaatimuksia minun tulee noudattaa tai asettaa?
Turvallisuutta ei milloinkaan voi aliarvioida. Etsi koukkulaitteita, joissa kriittiset turvallisuuselementit – kuten automaattiset lukot, turvalukitukset ja vakaajat – ovat asennettuina ja älykkäät toiminnot varoittavat sinua jo ennen kuin ongelmia syntyy. 

8. Miten tärkeää yritystoiminnalleni on säästää polttoaineen kulutuksessa?
Polttoaineen kulutus on valtava menoerä budjetissa, ympäristövaikutuksista puhumattakaan. Monet asiat vaikuttavat polttoaineen kulutuksen (ja päästöjen) vähentämiseen, mukaan lukien lavan ja osien paino, entistä suurempi hyötykuorma ajettua matkaa kohden, energian talteenottojärjestelmät, energiatehokas hydrauliikka ja muut tekijät. 

9. Mikä apua on saatavilla huoltoa varten ja sen varmistamiseksi, että koukkulaiteeni on tarkistusasiakirjojen mukainen?
Sellaisella koukkulaitteella ei ansaita rahaa, joka viettää enemmän aikaa huollossa kuin hyötykäytössä. Tarkastele vaihtoehtoja, joissa rutiininomaisista koukkulaitteen huolloista ja tarkastuksista huolehditaan – suunnittelusta seurantaan saakka. Tämä tarjoaa sinulle suurimman todennäköisyyden välttää tarpeettomia ja odottamattomia seisokkeja, jotta tuotantosi voi jatkua suunnitellun mukaisesti. 

10. Kuuluuko suunnitelmiini uudistaa tai vaihtaa koukkulaitteeni tulevaisuudessa?
Jälleenmyyntiarvo on tärkeä näkökohta monille koukkulaitteen omistajille. Jos suunnitelmissasi on uudistaa tai vaihtaa koukkulaitteesi tulevaisuudessa, selvitä erityisen tarkkaan laitteen kestävyys ja helppokäyttöisyys sekä pitkäaikaisten huoltotoimenpiteiden ja takuutuen saatavuus.

 

ETSI SEURAAVA MULTILIFT-KOUKKULAITTEESI

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×