Kilpailun aloitus

Mänty- tai kuusitukkeja 4,3 - 5,5 m, noin 60 kpl. Nosturi toimintavalmiina, tukijalat levitettyinä ja tukevasti alas työnnettyinä. Kilpailija ajaa tyhjällä nosturilla muutamia liikkeitä, jonka jälkeen nosturi lasketaan kuorman päälle. Kilpailija vapauttaa kätensä käyttövivuilta ja aloittaa suorituksensa merkin saatuaan.

Kilpailusuoritus

Puut ladotaan auton viereen puomiston ulottuman etäisyydelle. Viimeisen taakan irrottua kahmarista (HUOM! KAHMARIN ON OLTAVA SELVÄSTI IRTI PUISTA JA NIIDEN YLÄPUOLEL-LA) aloitetaan puiden ladonta takaisin autoon. Autoon kuormattaessa tukit on käännettävä. Käännön tarkkailun helpottamiseksi on kunkin tukin toinen pää maalattu punaiseksi.

Virhepisteet

  • Kääntämätön tukki: +5 (viisi) sek/kpl.
  • Puut pitää asettaa autoon niin, että nosturin puoleiset päät ovat tasan. Jos päiden poikkeama on uloimman ja sisimmän kohdalla suurempi kuin 30 cm, tulee lisäaikaa ylimenevältä osalta yksi (1) sek/cm. Mittaus suoritetaan viiden (5) cm tarkkuudella kilpailijan eduksi alaspäin pyöristettynä.
  • Kuorman kummankin sivun tulee olla suora eli karikkaa vasten tulevien tukkien on koskettava toiseen etummaisista ja toiseen takimmaisista karikoista. Virhepoikkeama +5 (viisi) sek/kpl.
  • Kahmarin ja puomiston iskut karikoihin, pankkoihin tai autoon: +5 (viisi) sek/kpl.
  • Puun putoaminen kahmarista kesken työsuorituksen: +30 (kolmekymmentä) sek/kpl.
  • Ajoneuvon tai sen laitteiden vaurioittaminen: +120 (satakaksikymmentä) sek.
  • Puomiston ulottuvuuden ulkopuolelle vierineet puut jätetään maahan, sillä kilpailijan turvallisuuden kannalta on parempi, ettei hän poistu nosturista suorituksensa aikana. Maahan jääneistä puista tulee lisäaikaa kolmekymmentä (30) sek/kpl.

Kilpailun päättyminen

Kilpailuaika päättyy, kun puomisto on laskettu kuorman päälle ja kilpailijan käsien ote irtoaa ohjausvivuista. Jos kilpailijoille tulee sama loppuaika, ajoaika ratkaisee paremmuuden. Kilpailijan kotipaikkakunnan mukaan määräytyy lääni, jonka tuloslistaan hänen suorituksensa sijoitetaan.

Kilpailun kuluessa on otettava huomioon yleiset kuormaukseen liittyvät työturvallisuusnäkökohdat. Kilpailijan on täytettävä työsuojeluhallituksen aikoinaan asettamat nosturia käyttävää henkilöä koskevat vaatimukset ja oltava nosturin käyttökokemusta omaava, vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö. Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×