STRATEGIA

Hiabin strategisena tavoitteena on saavuttaa muita kuormankäsittelyalan toimijoita parempi asiakastyytyväisyys, parantaa kannattavuutta ja kasvaa markkinoita nopeammin.

Hiab tekee jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystä sekä edistää tuotevalikoimansa kehittämistä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaiseksi ympäri maailman. Näin se pystyy tarjoamaan kestäviä, luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Huoltopalvelujen puolella yksi tärkeimmistä kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista on varaosaliiketoiminnan kehittäminen.

Asiakastyytyväisyys on Hiabin, Hiab-jälleenmyyjien ja huoltopisteiden ensimmäinen prioriteetti. Hiab tekee kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat ostaneet viimeisimmän 3–6 kuukauden aikana Hiabin tuotteita. Kyselylomake on käytössä 19 maassa, ja se kattaa kaikki osa-alueet, jotka koskevat asiakkaiden suhdetta Hiabiin: myynnin, tuotteet, myynnin jälkeiset palvelut ja kaiken muun Hiabiin liittyvän. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Hiabin prosesseissa, ja niiden pohjalta pyritään kehittämään jatkuvasti tuotteiden ja huoltopalvelun laatua.

Vuonna 2014 Hiab vauhdittaa strategiansa toteutusta parantaakseen taloudellista suorituskykyään. Kustannusrakenteen parantamiseen ja menestymisen kulttuurin kehittämiseen panostetaan voimakkaasti.

Hiabin tuotemerkeillä on vahva markkina-asema ja hyvä asiakastyytyväisyys. Erinomainen laatu voidaan taata innovatiivisen teknisen johtajuuden avulla. Tuotekehitys perustuu asiakkaiden tarpeisiin, ja asiakastyytyväisyys on Hiabin ensimmäinen prioriteetti. Yritykselle on myös hyvin tärkeää, että asiakkaat pystyvät käyttämään tuotteita rauhallisin mielin riippumatta siitä, missä ne on koottu.

Hiab on kehittänyt Hiab Production System (HPS) -järjestelmän, jonka avulla tuotetaan samaa Hiab-laatua eri puolilla maailmaa sijaitsevissa kokoonpanoyksiköissä. Laatuvaatimukset, periaatteet, prosessit ja standardit ovat samat kaikissa yksiköissämme. Niissä käytetään samoja komponentteja, ja kaikki testaus tapahtuu samalla menetelmällä. Tällöin voimme hyödyntää eri toimipaikkojen etuja ihanteellisella tavalla ja toimittaa tuotteet asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Hiab on laatinut ympäristöohjelman, johon on kirjattu seuraavat tavoitteet:

  • Hiab tukee ympäristöystävällisyyttä ja sitoutuu vähentämään energiankulutusta tuotteissa, toiminnossa ja palveluissa Cargotecin ympäristöohjesäännön ja ulkoisten velvoitteiden mukaisesti.
  • Hiab sitoutuu säilyttämään varovaisen lähestymistavan toimintojen ympäristöhaasteisiin.
  • Hiab vakuuttaa noudattavansa voimassa olevia lakeja ja muita vaatimuksia.
  • Hiabin ympäristönhallintajärjestelmän ydin on jatkuva kehittäminen, joka voidaan saavuttaa johdon sitoutumisella, tunnistamalla toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökohdat sekä seuraamalla, tarkastelemalla ja analysoimalla ympäristötehokkuuden toteutumista asetettuihin kohteisiin ja tavoitteisiin nähden.

Merkittäviä ympäristöseikkoja voidaan tunnistaa ympäristövaikutusten analysointityökalun, raportoitujen ilmaisinten analyysin, osapuolten odotusten ja toimipaikoille tehtyjen vierailujen ja niiden arviointien avulla. 

Lue lisää Cargotecin strategiasta sekä strategisesta tavoitteesta, missiosta ja arvoista.

×

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×