STRATEGIA

The load handling industry is going through a transformation. As the pioneer of the industry, Hiab aims to set the pace going forward.

The world continues to spin faster. Urbanisation means 2 billion people globally will move to cities in the next 30 years — about 5.5 million per month. Inevitably this will make cities more crowded, meaning that our customers have more load to manage in less time and tighter spaces.

To ensure our customers get their job done, our role as the pioneer is more relevant today than ever since we created the industry. We are committed to keep on developing new solutions that unlock the full potential of load handling. Through that we can fulfil our vision: To be the number one partner in global on-road load handling, inspiring and shaping the industry.

Taking advantage of the digital opportunities will give our customers the tools to manage the increased complexity of load handling. They will be able to operate more efficiently in a 24/7 society. Connectivity, for example, will provide owners and operators with information and knowledge on how they use the equipment when using it, and what is needed to make the usage more visible and efficient.

At Hiab, we see our industry’s transformation as an opportunity. We are ready to address the increasing need for efficiency and sustainability, enabling getting the job done better in a changing world.

This hunger to find new opportunities and deal with the everyday challenges comes naturally to us; it is in the Hiab DNA as our pioneering spirit. We are driven by our mission: We keep everyday life moving by unlocking the full potential of load handling in our customers’ businesses. The statement also reflects our role in society with our equipment making sure that there is bread at the breakfast table, materials at construction sites, and that waste is carried away.

Key focus areas to reaching our goals

We have defined four focus areas to reach our goals:

· Innovate
· Be closer to our customers and dealers
· Use our local knowhow and presence to grow globally
· Light up our pioneering spirit

Innovation is a key priority for us. Creating sustainable solutions for the 24/7 society is part of becoming the leader in intelligent load management. Our pioneering spirit gives us the confidence to inspire the whole industry’s transformation.

By creating the most positive customer experience in the industry, we will stay close to our customers. That allows us to be proactive and innovate ahead.

Hiab’s way to drive growth is building strong local presence and seizing new opportunities based on insights from local markets. That local knowhow also drives global growth, helping us discover new opportunities. Our vast experience from more than 120 markets gives us a truly global view.

Our values make us who we are

Wherever we operate, we live and work by the same set of core values: Reliable, Caring and Pioneering.

Reliability is our responsibility – our customers rely on us to make a living on Hiab equipment to keep everyday life moving.

Caring is reflected in providing equipment that is safe to use and safe for everyone around them. It is also about creating sustainable solutions, because we care about the world we live in.

As the industry pioneer it is in our nature to set industry standards. When the industry is changing so fast, our customers rely on our ability to pioneer new solutions that ease their everyday life and build their future.

Hiabin strategisena tavoitteena on saavuttaa muita kuormankäsittelyalan toimijoita parempi asiakastyytyväisyys, parantaa kannattavuutta ja kasvaa markkinoita nopeammin.

Hiab tekee jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystä sekä edistää tuotevalikoimansa kehittämistä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaiseksi ympäri maailman. Näin se pystyy tarjoamaan kestäviä, luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Huoltopalvelujen puolella yksi tärkeimmistä kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista on varaosaliiketoiminnan kehittäminen.

Asiakastyytyväisyys on Hiabin, Hiab-jälleenmyyjien ja huoltopisteiden ensimmäinen prioriteetti. Hiab tekee kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat ostaneet viimeisimmän 3–6 kuukauden aikana Hiabin tuotteita. Kyselylomake on käytössä 19 maassa, ja se kattaa kaikki osa-alueet, jotka koskevat asiakkaiden suhdetta Hiabiin: myynnin, tuotteet, myynnin jälkeiset palvelut ja kaiken muun Hiabiin liittyvän. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Hiabin prosesseissa, ja niiden pohjalta pyritään kehittämään jatkuvasti tuotteiden ja huoltopalvelun laatua.

Vuonna 2014 Hiab vauhdittaa strategiansa toteutusta parantaakseen taloudellista suorituskykyään. Kustannusrakenteen parantamiseen ja menestymisen kulttuurin kehittämiseen panostetaan voimakkaasti.

Hiabin tuotemerkeillä on vahva markkina-asema ja hyvä asiakastyytyväisyys. Erinomainen laatu voidaan taata innovatiivisen teknisen johtajuuden avulla. Tuotekehitys perustuu asiakkaiden tarpeisiin, ja asiakastyytyväisyys on Hiabin ensimmäinen prioriteetti. Yritykselle on myös hyvin tärkeää, että asiakkaat pystyvät käyttämään tuotteita rauhallisin mielin riippumatta siitä, missä ne on koottu.

Hiab on kehittänyt Hiab Production System (HPS) -järjestelmän, jonka avulla tuotetaan samaa Hiab-laatua eri puolilla maailmaa sijaitsevissa kokoonpanoyksiköissä. Laatuvaatimukset, periaatteet, prosessit ja standardit ovat samat kaikissa yksiköissämme. Niissä käytetään samoja komponentteja, ja kaikki testaus tapahtuu samalla menetelmällä. Tällöin voimme hyödyntää eri toimipaikkojen etuja ihanteellisella tavalla ja toimittaa tuotteet asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Hiab on laatinut ympäristöohjelman, johon on kirjattu seuraavat tavoitteet:

  • Hiab tukee ympäristöystävällisyyttä ja sitoutuu vähentämään energiankulutusta tuotteissa, toiminnossa ja palveluissa Cargotecin ympäristöohjesäännön ja ulkoisten velvoitteiden mukaisesti.
  • Hiab sitoutuu säilyttämään varovaisen lähestymistavan toimintojen ympäristöhaasteisiin.
  • Hiab vakuuttaa noudattavansa voimassa olevia lakeja ja muita vaatimuksia.
  • Hiabin ympäristönhallintajärjestelmän ydin on jatkuva kehittäminen, joka voidaan saavuttaa johdon sitoutumisella, tunnistamalla toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristönäkökohdat sekä seuraamalla, tarkastelemalla ja analysoimalla ympäristötehokkuuden toteutumista asetettuihin kohteisiin ja tavoitteisiin nähden.

Merkittäviä ympäristöseikkoja voidaan tunnistaa ympäristövaikutusten analysointityökalun, raportoitujen ilmaisinten analyysin, osapuolten odotusten ja toimipaikoille tehtyjen vierailujen ja niiden arviointien avulla. 

Lue lisää Cargotecin strategiasta sekä strategisesta tavoitteesta, missiosta ja arvoista.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×