Select a country to see the content you are looking for online.

VÝBĚR HÁKOVÉHO NOSIČE MULTILIFT

Deset nejdůležitějších otázek, které je třeba položit při výběru hákového nosiče 

Chcete-li co nejlépe zhodnotit svou investici do hákového nosiče, musíte si moudře vybrat bez ohledu na to, zda provozujete pouze jedno vozidlo, nebo máte na starosti celý vozový park a pracujete v odvětví výstavby, nebo zpracování a recyklace odpadu. 

Zde je několik nejdůležitějších otázek, které je třeba zvážit při výběru hákového nosiče. 

1. Potřebuji, aby můj hákový nosič vykonával posuvný, nebo sklopný pohyb, nebo kombinaci obou?
Různé pohyby nabízejí různé výhody v závislosti na vaší aplikaci a situaci. Například kombinace nabízející výměnu a přenášení kontejnerů na vlečný přívěs a z přívěsu v malém úhlu mohou pomoci v aplikacích s nízkou světlou výškou. 

2. Jak často během dne potřebuji spouštět, sklápět, měnit kontejnery atd.?
Některé aplikace, například zpracování a recyklace odpadu, zahrnují mnoho výměn kontejnerů během každodenních postupů. Jiné vyžadují časté sklápění a spouštění, například když používáte vozidlo jako sklápěcí nákladní automobil pro přepravu zeminy nebo štěrku. Čím rychleji může váš hákový nosič vykonávat tyto funkce, tím více toho můžete zvládnout v kratším čase, což se přímo odráží ve vyšších ziscích. Při výběru hákového nosiče se zaměřujte na vyšší rychlost a možnosti návaznosti. 

3. Budu muset převážet vyšší kontejnery?
Vyšší kontejnery samozřejmě znamenají, že při jedné jízdě můžete přepravit více užitečného zatížení. K přizpůsobení jejich výšce a vyšší hmotnosti budete potřebovat hákový nosič s nižší instalační výškou a nižší hmotností. 

4. Probíhá moje práce každý den za stejných podmínek, nebo se někdy setkávám se situacemi vyžadujícími větší výkon nebo dosah?
V případě rutinní a opakující se práce není důvod platit navíc za výkonovou rezervu, kterou nepotřebujete. Nicméně v případě, že pracujete s proměnlivým zatížením nebo občas potřebujete zvýšení výkonu těsně u kontejneru či velmi dlouhý dosah, integrovaná výkonová rezerva znamená, že můžete provádět úkoly, které jiní nemohou. 

5. Jaký typ ovládacích prvků je nejvhodnější pro moji pracovní situaci, bezpečnost a rozpočet?
K dispozici jsou hákové nosiče s různými typy ovládacích systémů od vyzkoušeného a praxí ověřeného pneumatického ovládání po nejmodernější programovatelné řídicí jednotky (PLC). Nicméně inteligentní ovládání nespočívá jen v technologii. Je třeba také uvažovat dopředu. Dnes vám možná stačí pouze ovládací prvky v kabině a venku. Zítra budete možná potřebovat rádiové ovládání. Proto se ujistěte, že váš hákový nosič nabízí možnost snadné dodatečné montáže. 

6. Pracuji na místech, kde může rušení hlukem představovat problém?
Když vás práce zavede do města, na předměstí nebo do jiných zón s přísnými regulacemi hluku, je důležité zajistit, aby se jim váš hákový nosič dokázal přizpůsobit krátkými pracovními cykly, nízkými otáčkami motoru a menším třením. 

7. Jaké bezpečnostní normy musím dodržovat nebo zavést?
Bezpečnost nelze nikdy podceňovat. Hledejte hákové nosiče vybavené kritickými bezpečnostními prvky, například automatickými západkami, bezpečnostním blokováním a stabilizátory, stejně jako inteligentními funkcemi, která váz upozorní dříve, než dojde k problému. 

8. Jak důležitá je pro moje podnikání úspora na spotřebě paliva?
Spotřeba paliva enormně zatěžuje rozpočet, nemluvě o životním prostředí. Na snižování spotřeby (a emisí) se podílí různé faktory včetně hmotnosti karosérie a součástí, vyššího užitečného zatížení na každou cestu, regeneračních systémů, energetické účinnosti hydrauliky a dalších. 

9. Jaká je dostupnost podpory týkající se servisu hákového nosiče a zajištění shody s protokoly o kontrolách?
Hákový nosič, který tráví více času v servisu než v provozu, vám nevydělá. Hledejte nabídky, které se postarají o pravidelné servisní opravy a kontroly hákového nosiče – od plánování po návaznou péči. S největší pravděpodobností se tak vyhnete zbytečným a nečekaným prostojům, takže budete moci produktivně pracovat podle plánu. 

10. Plánuji v budoucnu modernizovat nebo nahradit hákový nosič?
Odkupní cena je důležitým faktorem pro mnoho vlastníků hákových nosičů. Pokud plánujete v budoucnu modernizovat nebo nahradit hákový nosič, zaměřte se navíc na odolnost a jednoduchost údržby, stejně jako na dostupnost dlouhodobého servisu a záruční podpory.

 

NAJDĚTE SI SVŮJ DALŠÍ HÁKOVÝ NOSIČ

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×