Kinichi Suzuki

Společnost America Ya
Fukušima, Japonsko

„Jsme pyšní na naši bezpečnou práci bez jakýchkoli
vážných nehod. Jeřáby Hiab nám také pomohly
k dosažení správných pracovních postupů. Když mohu
přesně naložit a vyložit náklad, cítím se
šťastně.“

- Kinichi Suzuki

Země je mokrá a celá skládka dříví je poseta velkými kalužemi; nachází se v okrese Korijama v prefektuře Fukušima. Mračna se trhají a teplota pomalu stoupá k +28 °C. Celá scéna je úchvatná. Skládka dříví leží v kamenolomu obklopeném bujným japonským lesem a všechno na skládce je úhledně uspořádáno včetně bezvadně složených hromad dřeva v rovných řadách rozdělených podle velikosti a kvality. Impozantní černožlutí bourci pečlivě rozprostřeli své ohromné sítě mezi kmeny a trpělivě čekají na svou první denní potravu.

Pan Kinichi Suzuki, prezident společnosti America Ya, je jako obvykle včas na místě, řádně a vhodně oblečený a společně se svým týmem čítajícím 32 zaměstnanců připravený na další pracovní den. Právě dostal nové vozidlo s jeřábem, které mu osobně doručil pan Satoshi Endo ze společnosti Arm Loader prodávající produkty Hiab. Pan Endo společně s panem Suzukim a jedním z jeho zaměstnanců prohlížejí vozidlo s jeřábem, aby se ujistili, že vše je v pořádku a funguje tak, jak má.

Společnost America Ya vlastní šestnáct vozidel, z nichž osm je vybaveno jeřáby LOGLIFT a HIAB. „Jeřáby LOGLIFT a HIAB používáme k manipulaci se dřevem a k přepravě. Máme široký okruh zákazníků,“ říká pan Suzuki a pokračuje: „Například prodáváme recyklované odpadní dřevo stavebním podnikům. Také přepravujeme dřevo na objednávky místních úřadů. Nakupujeme dříví od místních soukromých společností a vyrábíme piliny, štěpky a podobné produkty, které prodáváme.“

Před lety převzal společnost America Ya po svém otci.„America Ya byla založena před 57 lety. Nastoupil jsem po svém otci, když mi bylo 18 let, a již 36 let podnikám v tomto odvětví,“ říká pan Suzuki. Převzetí podniku po otci nebylo tak hladké, jak by se mohlo zdát. Na začátku to nebyla práce, kterou chtěl pan Suzuki dělat. Chtěl studovat a zabývat se jinými věcmi, ale jeho otec naléhal. Nakonec změnil názor a souhlasil s převzetím společnosti, protože to považoval za vzrušující a důležitou výzvu, a od té doby toho nelitoval.

„Naše práce je silně ovlivňována přírodním prostředím. Během naší činnosti se potýkáme s různými typy situací na různých místech, kde provádíme manipulaci se dřevem. Za pomoci našich strojů jsme schopni zvládat práci a vypořádat se se všemi úkoly, na které narazíme. Tato práce mi přesně vyhovuje, mám ji rád,“ říká pan Suzuki.

Společnost se nachází v okrese Korijama v prefektuře Fukušima. Prefektura Fukušima má 1,9 miliónu obyvatel a celých 68 % její rozlohy pokrývají lesy. Podnikatelské prostředí je však náročné. Japonský dřevozpracující průmysl je celkově na ústupu. I když je v Japonsku velká poptávka po dřevu, konkurence v podobě dřeva vyráběného v zahraničí je neobyčejně silná. To vedlo ke vzniku vládní politiky, jejímž cílem je zvýšit soběstačnost Japonska ve výrobě dřeva. Po několika letech se začaly objevovat výsledky a míra soběstačnosti vzrostla o 30 % z nejhoršího propadu na 18 % před několika lety. Po strašné katastrofě se zemětřesením, tsunami a havárií jaderné elektrárny v březnu 2011 dramaticky vzrostla poptávka po alternativních, obnovitelných zdrojích energie a výstavbě nových elektráren na dřevěnou biomasu, která podpořila vyrovnaný růst míry soběstačnosti. Dalším problémem japonského dřevozpracujícího průmyslu je stále více stárnoucí pracovní síla. Pro mladé pracovníky i pracovnice není práce v lesnictví příliš atraktivní.

Pro pana Suzukiho jsou to problémy, které si velmi dobře uvědomuje. Je nezbytné rozvážit, jaké hodnoty jsou nutné k zajištění udržitelného podnikání. Pro něho mají zvláštní význam jisté klíčové hodnoty. Jak uvádí: „Naší zásadou je rychlé jednání. Myslím, že je důležité přijmout včasná opatření na splnění potřeb zákazníků.“ Dokonce má promyšlený způsob spolupráce s jinými podniky. Kromě toho, že společnost America Ya má 32 vlastních zaměstnanců, je rovněž součástí dřevařského družstva korijamského okresu v prefektuře Fukušima. Toto družstvo zaměstnává dalších 30 externích pracovníků, což mu umožňuje soustředit se na účinné a zároveň včasné poskytování služeb. Výhody nejlépe vyjadřuje vlastní prohlášení pana Suzukiho: „Domnívám se, že to je důvod, proč dostáváme zakázky od našich zákazníků.“

Pro pana Suzukiho je však také důležité přitáhnout dobré pracovníky a udržet si je, protože je jich pomálu. Vynakládá spoustu času a úsilí na to, aby byl dobrým vzorem; těžce pracuje společně se svými spolupracovníky, nosí správný ochranný oděv a dbá na dobrý vzhled. Provozní bezpečnost a dobré pracovní podmínky jsou důležité. Neboli jeho slovy: „Jsme pyšní na naši bezpečnou práci bez jakýchkoli vážných nehod. Jeřáby Hiab nám také pomohly k dosažení správných pracovních postupů. Když mohu velmi úhledně a čistě naložit a vyložit náklad, cítím se šťastně.“ Dokonce zdůrazňuje, že „nejdůležitější je bezpečnost, stejně jako odolnost.“

Pan Suzuki si velmi považuje toho, že mohl vytvořit dobrý podnik pro své zákazníky i zaměstnance. Podle něj spočívá dobré podnikání ve schopnosti být spolehlivým partnerem bez ohledu na to, co vám svět postaví do cesty. A totéž očekává i od svých obchodních partnerů.
„Hiab je přední světový dodavatel. Vím, že si své vynikající výkony vybudoval v Evropě. Podobně jako ostatní výrobci speciálních strojů je Hiab velkou společností a má vývojové kapacity, které přinášejí odolnost produktů. Společnost Hiab přežila i ve fázi konkurence a uspěla na drsném trhu. Proto jí věřím,“ uzavírá pan Suzuki.

Modelem jeřábu, který vlastní Kinichi Suzuki, je JONSERED 115Z. Ten byl nahrazen novým modelem LOGLIFT 125Z.

Chcete-li se dozvědět více o tomto novém modelu, klepněte sem.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×