FORMULÄR

1. Vem är ansvarig för att kontrollera att en Moffett påhängstruck är i operabelt skick innan den används?
 
2. Vad betyder termen "tyngdpunktsavstånd" när det gäller MOFFETT påhängstruckar?
 
3. Den maximala lastkapaciteten hos en MOFFETT påhängstruck minskar om:
 
4. Vem ansvarar för fotgängarnas säkerhet när en Moffett påhängstruck arbetar?
 
5. Moffett påhängstruckar löper större risk att välta i sidled om de:
 
6. När du bär en metallkorg på gafflarna, hur brett isär ska gaffelbenen vara inställda?
 
7. När du kör en MOFFETT påhängstruck utan last, hur ska gaffeln vara placerad?
 
8. En MOFFETT påhängstrucks "märkkapacitet" gäller när stativet är:
 
9. När du parkerar din MOFFETT påhängstruck, hur ska gaffeln vara placerad?
 
10. Hur mycket bakåtlutning krävs när du transporterar en lastad lastpall?
 
11. Varför stannar man en MOFFET påhängstruck cirka 150-200 mm (6-8 tum) från lasten innan man höjer gaffeln?
 
12. Det verkar vara något fel på parkeringsbromsen på din Moffett påhängstruck, vad ska du göra?
 
13. Det bästa sättet att korsa ett järnvägsspår eller liknande hinder med en lastad Moffett påhängstruck är vilket?
 
14. Om du är på ojämn mark och drar ut gaffeln från en lastad pall, vilket av följande alternativ är rätt sätt att gå tillväga?
 
15. När du kör med en bred last, vilket av följande alternativ är rätt sätt att gå tillväga?
 
16. När ska differentialspärren användas?
 
17. Varför är det viktigt att släppa ut hydraultrycket när en Moffett transporteras på en "smooth ride"-monteringssats?
 
18. Vad är märkkapaciteten hos en M8 25,3 (55,3)?
 
19. Om varningssummern aktiveras på maskinen under drift, vad ska du göra?
 
20. Innan du monterar din MOFFETT påhängstruck på monteringssatsen, vilket av följande ska du göra?