ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů, které se týkají služby hiab.com provozované společností Hiab ze skupiny Cargotec Corporation (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“), vám předkládají všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů společností Hiab ze skupiny Cargotec Corporation a jejími zaměstnanci, partnery a přidruženými společnostmi (dále jen „Hiab“) v souvislosti s těmito webovými stránkami a službou hiab.com provozovanou společností Hiab (dále jen „stránkami“). Než vstoupíte na stránky, přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů. Jestliže s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, očekáváme, že tyto stránky opustíte.

Ochrana údajů o uživatelích a zabezpečení dat
Společnost Hiab se snaží přijímat vhodná opatření na ochranu veškerých osobních údajů poskytovaných prostřednictvím těchto stránek. Vezměte však na vědomí, že poskytování osobních údajů je vždy spojeno s určitými riziky a že žádný technický systém není naprosto bezpečný. Společnost Hiab zpracovává vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (523/1999) a dalšími platnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů.

Účel zpracování
Cílem společnosti Hiab je zajistit co nejúčinnější a nejbezpečnější zpracování údajů. Kromě toho se společnost Hiab snaží rozvíjet stránky tak, aby byly kvalitnější a pokrývaly širší rozsah služeb. Společnost Hiab usiluje o vytvoření cenově přístupných služeb, které rozpoznají vaše potřeby, aniž by bylo nutné se zvlášť registrovat do jednotlivých služeb poskytovaných těmito stránkami.

Informace určené zákazníkům
Společnost Hiab věří v otevřenost při zpracovávání osobních údajů a doufá, že si pozorně prostudujete popis registru skupiny Cargotec s konkrétními informacemi o zpracovávání osobních údajů skupinou Cargotec. Jakmile se zaregistrujete na stránkách nebo vám bude jinak přidělen identifikační kód pro přístup k vašim účtům, můžeme vás požádat o uvedení určitých informací. Účelem shromažďování těchto informací je poskytovat služby a obsah přizpůsobený uživatelům tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám a zájmům.

Soubory cookie
Čas od času může společnost Hiab uložit do vašeho počítače informace, které nám umožní identifikovat uživatele stránek. Tyto informace se běžně označují jako „soubory cookie“. Soubory cookie informují společnost Hiab o tom, jak a kdy se stránky používají, na jakém místě struktury stránek se uživatel nachází, a pomáhají jí vylepšovat stránky tak, aby poskytovaly lepší služby. Soubory cookie se dnes běžně používají na mnoha webových stránkách. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie nebo chcete být upozorněni při jejich vkládání, můžete si patřičně nastavit svůj internetový prohlížeč, pokud takovou funkci podporuje.

Zpracovávání osobních údajů je založeno na vašem souhlasu
Zpracovávání osobních údajů je založeno na vašem souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vzhledem k tomu, že vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a produkty, odvolání souhlasu může vést k situaci, že vám nebudeme moci poskytnout některé nebo žádné služby a produkty. Stránky jsou technicky rozděleny do samostatných částí, z nichž některé mohou vyžadovat, abychom shromažďovali více osobních údajů, zatímco jiné lze používat bez zpracovávání jakýchkoli osobních údajů.

Předávání osobních údajů
Společnost Hiab nebude předávat žádné osobní údaje nikomu jinému kromě svých partnerů a přidružených společností. Vzhledem k technickým a praktickým požadavkům mohou být některé osobní údaje zpracovávány na serverech subdodavatelů nebo přímo subdodavateli, kteří se zavázali dodržovat standardy společnosti Hiab týkající se zpracování údajů. Společnost Hiab může poskytovat souhrnné statistiky o svých zákaznících, prodeji, vzorcích návštěvnosti a dalších informací souvisejících se stránkami seriózním třetím stranám, ale tyto statistiky nebudou obsahovat žádné osobní údaje.

Kontaktování společnosti Hiab
Můžete se kdykoli obrátit na společnost Hiab, abyste zkontrolovali přesnost údajů týkajících se vaší osoby. Společnost Hiab na vaši žádost opraví nebo smaže veškeré neúplné, nepřesné nebo zastaralé osobní údaje. Chcete-li více informací, kontaktujte společnosti Hiab zasláním e-mailu prostřednictvím stránek www.hiab.com. Vzhledem k tomu, že se společnost Hiab snaží nepřetržitě rozvíjet stránky, také toto sdělení může být aktualizováno tak, aby odpovídalo aktuální situaci. Společnost Hiab si vyhrazuje právo pozměnit tyto zásady ochrany osobních údajů i odkazovaný popis registru a doufá, že si čas od času tyto zásady projdete a seznámíte se se změnami. Případné doplňující dotazy a připomínky ohledně činností společnosti Hiab v roli správce údajů zasílejte e-mailem na adresu společnosti.

Odkaz na popis registru skupiny Cargotec

×