Nanotechnologie

NANOTECHNOLOGIE POKRYJE VŠE

Největší výhodou využívání nanotechnologie při antikorozní úpravě je její schopnost pokrýt každý čtvereční milimetr ošetřovaného povrchu. Jak již název napovídá, tento proces pracuje s nejmenšími představitelnými částicemi, tedy molekulami a dokonce atomy, aby se dosáhlo ucelené a dokonalé odolnosti proti korozi.

Nechte práci na organické chemii

Chemie stojící za nanotechnologií je založena na organosilanových polymerech, které reagují při pokojové teplotě a vytvářejí mnohem tenčí organickou vrstvu, než je konvenční vrstva krystalických fosfátů. Tyto polymery byly pečlivě vybrány kvůli jejich antikorozním a adhezním vlastnostem při nanášení nátěrů.

Silný důraz na životní prostředí

Proces nDurance je stoprocentně bezfosfátový, proto nahrazuje procesy pracující s fosforečnanem železitým a zinečnatým. Nepoužívá žádné těžké kovy a v podstatě nezanechává žádný odpad – výsledkem je ekologický  proces se značnými úsporami energie a vody.

Úspory energie a vody